07.02.2012Numer trzydziesty dziewiąty

 1. Od redakcji

  W dzisiejszym numerze prezentujemy bardzo ciekawy artykuł poświęcony preparatom do żywienia medycznego, wyczerpujący i zajmujący tekst o malarii oraz bardzo ważne zagadnienie badań medycznych w Polsce. Ponadto kontynuujemy publikacje raportów ...

 2. Przegląd preparatów do żywienia medycznego
  Katarzyna Szatkowska

  Celem żywienia medycznego jest dostarczenie pacjentowi substancji pokarmowych, których nie jest w stanie przyjąć wraz z regularnymi posiłkami ze względu na chorobę. Z chorobą mogą się bowiem wiązać zaburzenia łaknienia, ...

 3. Malaria – wielki problem nie tylko Czarnego Lądu
  Szymon Nowak, Paweł Zmora

  Malaria jest  pasożytniczą chorobą dotykającą w głównej mierze ludzi zamieszkujących strefy klimatu tropikalnego, co implikowane jest warunkami środowiska niezbędnymi dla prawidłowego cyklu rozwojowego zarodźca. Dopiero w 1880 roku francuski lekarz ...

 4. Badania kliniczne w Polsce
  Magdalena Czułup

  Czym są badania kliniczne? Głównym celem prowadzenia badań klinicznych jest ocena, czy lek, który trafia na rynek do pacjentów jest bezpieczny i skuteczny. Ze względu na swój długofalowy i kosztowny ...

 5. Raport Centrum Informacji o Przeziębieniu i Grypie

  W styczniu bierzącego roku zanotowano 116759 przypadków zachorowań na grypę. Sprawdź liczbę zachorowań w poszczególnych województwach: Styczeń 2012 01-07.01 08-15.01 16-22.01 23-31.01 Zestawienie POLSKA 23418 26678 30087 36576 116759 Dolnośląskie: ...