07.09.2015Nr 82

 1. Stop telomerazie - pochodne benzotioksantenu jako potencjalne leki przeciwnowotworowe
  Tomasz Woźniak

  Telomery są to skrajne fragmenty chromosomów, które pełnią funkcję ochronną podczas kopiowania. Podczas każdego podziału komórkowego telomery ulegają skróceniu, co ogranicza maksymalna liczbę podziałów komórkowych. Istnieje jednak enzym telomeraza, który ...

 2. AMD - Zwyrodnienie plamki żółtej związane z wiekiem
  Małgorzata Szeląg

  Zwyrodnienie plamki żółtej związane z wiekiem (AMD, ang. Age-related Macular Degeneration) jest przewlekłą chorobą oczu polegającą na postępującym uszkodzeniu centralnej części siatkówki – plamki żółtej. AMD dotyka najczęściej osoby po ...

 3. Skuteczność działania nivolumabu samodzielnie i w połączeniu z ipilimumabem.
  lek. Sebastian Woźniak

  Gdy limfocyty T naciekają guz nowotworowy wydzielają interferony, które pobudzają komórki w mikrośrodowisku guza do ekspresji antygenu PD-L1. Ten łączy się z receptorami PD-1 blokując działanie limfocytów T. Nivolumab jest ...