10.07.2016Nr 92

  1. Inhibicja neurotensyny zapobiega tyciu
    Małgorzata Szeląg

    Rozwój nowej terapii przeciwko otyłości, pozwalającej na utrzymanie długotrwałych efektów odchudzania bez skutków ubocznych, jest priorytetem badawczym o zasięgu globalnym. Li, Evans i współpracownicy donoszą w Nature, że inhibicja jelitowego ...

  2. Poważny błąd w oprogramowaniu do fMRI
    Tomasz Woźniak

    Badania z wykorzystaniem metod fMRI (funkcjonalne obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego) pozwalają na znalezienie aktywnych w danym momencie obszarów mózgu. Niestety okazało się, że w oprogamowaniu wykorzystywanym do analizy danych znajduje ...