10.10.2016Nr 95

  1. Nowe terapeutyczne oligonukleotydy.
    Tomasz Woźniak

    Podwyższony poziom lipoprotein stanowi istotny czynnik ryzyka w chorobach układu krążenia takich jak choroba niedokrwienna, udar czy zawał mięśnia sercowego. IONIS-APO - jest nowym oligonukleotydem celującym w apolipoproteinę, który z ...

  2. Organoidy - sztuczna trójwymiarowa tkanka
    Tomasz Woźniak

    W przeciągu kilku ostatnich lat naukowcy stworzyli i rozwinęli nową technikę, którą można wykorzystać do badania nowych leków oraz lepszego zrozumienia działania organów. Są to organoidy, czyli tkanka stworzona z ...