Dział: Diagnostyka

Poznaj świat badań medycznych, od badań molekularnych po metody obrazowe. Dowiedz się na czym polegają testy, którym zostajesz poddany i co z nich wynika.

 1. Szybko coraz szybciej - sekwencjonowanie z zastosowaniem odwracalnych terminatorów07.04.2010


  Jakub Barylski

  Choć nie tak szybko jak wielu się spodziewało, lecz nieubłaganie zbliża się era, w której każdy pozna sekwencję swojego osobistego genomu. Wszystko to dzięki nowym  technikom sekwencjonowania. W numerze trzynastym IGM pojawił się już tekst o pirosekwencjonowaniu [1]. Nie jest to jednak jedyna nowość na rynku. Niedawno w Polsce pojawiły ...

 2. Test transformacji limfocytów w diagnostyce07.04.2010


  Katarzyna Szatkowska

  Test transformacji limfocytów, w skrócie LTT (z ang. Lymphocyte Transformation Test, w literaturze również spotykany pod nazwą lymphocyte proliferation test lub lymphocyte stimulation test) to aktualnie jedna z najbardziej wiarygodnych i czułych metod pozwalających na zmierzenie odpowiedzi proliferacyjnej zaktywowanych antygenem limfocytów (komórek układu immunologicznego). Terminem „antygen” określa się substancję obcą, ...

 3. BŁYSKawiczne Sekwencjonowanie07.12.2009


  Katarzyna Szatkowska

  Pirosekwencjonowanie jest stosunkowo nową technologią oznaczania sekwencji kwasów nukleinowych, opracowaną w 1996 w Royal Institute of Technology w Sztokholmie przez profesora Pal Nyren’a i jego ucznia ucznia Mostafa Ronaghi.Metoda ta nazywana jest też sekwencjonowaniem przez syntezę (DNA) w czasie rzeczywistym. Bazuje na pomiarze ilości pirofosforanu (PPi), uwalnianego w momencie włączenia ...

 4. Wprowadzenie do diagnostyki obrazowej z zastosowaniem rezonansu magnetycznego. (część pierwsza)07.10.2009


  Urszula Hangiel

  Rezonans magnetyczny jest jedną z najmłodszych technik wprowadzonych do diagnostyki obrazowej. W zależności od tego czy opisujemy technikę  obrazowania czy zjawisko fizyczne, używa się odpowiednio nazw i skrótów - MRI (ang. Magnetic Resonance Imaging), i NMR (ang. Nuclear Magnetic Resonance) [6]. Samo zjawisko rezonansu magnetycznego odkryto w 1946 r., przez ...

 5. Wprowadzenie do diagnostyki obrazowej z zastosowaniem rezonansu magnetycznego. (część druga)07.10.2009


  Urszula Hangiel

  Część pierwsza artykułu. Zastosowanie kliniczne MRI Skoro już przeanalizowaliśmy pokrótce zagadnienia fizyczne, które leżą u podstaw MRI, możemy zająć się zastosowaniem MRI w diagnostyce obrazowej. Dzięki wysokiej czułości i wysokiej swoistości MRI stał się jedną  z najdokładniejszych metod obrazowania. Z uwagi na nieinwazyjność, możliwość uzyskania lepszego kontrastu tkanek - wynikającego ...

 6. Technika Western blot i jej zastosowanie w diagnostyce07.09.2009


  Jakub Barylski

  W swoim poprzednim artykule opisywałem technikę wykrywania białek zwaną ELISA. Kontynuując wątek badań opartych na wykorzystaniu przeciwciał w tym numerze zajmę się kolejną ważną techniką diagnostyczną zwaną western blot (rzadziej nazywaną immunoblotingiem). Określenia te oznaczają metodę detekcji konkretnych białek w homogenacie komórkowym lub ekstrakcie białkowym poprzez ich rozdział elektroforetyczny, unieruchomienie ...

 7. ELISA- badanie częstsze niż myślisz07.07.2009


  Jakub Barylski

  Ile w badanej próbce jest interesującego nas białka? Czy pacjent miał kontakt z danym drobnoustrojem? Czy w jego krwi występują przeciwciała charakterystyczne dla danej choroby autoimmunologicznej? Odpowiedzi na te pozornie niezwiązane ze sobą pytania może dostarczyć nam jeden test- ELISA.ELISA (ang. enzyme-linked immunosorbent assay– enzymatyczny test immunosorbcji) to właściwie nazwa ...

 8. Zastosowania real-time PCR07.04.2009


  Katarzyna Szatkowska

  Real-time PCR stał się w ostatnich latach jednym z głównych narzędzi detekcji kwasów nukleinowych oraz ich ilościowego pomiaru. Zarówno w badaniach naukowych jak i rutynowej diagnostyce. Technika ilościowego PCR Real-time PCR, bądź po polsku „reakcja łańcuchowa polimerazy DNA z analizą ilości produktu w czasie rzeczywistym” to czuła metoda analityczna pozwalająca ...

 9. PCR – najpopularniejsza metoda badania DNA07.02.2009


  Jakub Barylski

  U lekarza, w gazetach a nawet w filmach kryminalnych można usłyszeć o możliwości czy potrzebie wykonania testów genetycznych czy badań DNA. Na czym jednak one polegają, i w jaki sposób są wykonywane? Otóż badanie DNA najczęściej oznacza jakąś odmianę reakcji PCR (ang. Polymerase Chain Reaction). Jest to najczęściej wykorzystywana w ...