Artykuły dla tagu płodność

 1. Płodność- uzupełnienie artykułu
  Joanna Taraszkiewicz

  W poprzednim numerze opublikowaliśmy artykuł dotyczący płodności. Ponieważ wiele z użytych pojęć było dość skomplikowanych w bieżącym numerze publikujemy słowniczek pojęć związanych z płodnością. ANDROPAUZA - okres przekwitania mężczyzn, związany ...

 2. Płodność
  Joanna Taraszkiewicz

  Płodnością określamy stan organizmu (kobiety lub mężczyzny), umożliwiający podjęcie współżycia uwieńczonego posiadaniem dziecka. Średnio przy okresie regularnego, niezakłóconego współżycia trwającym 3 miesiące, odsetek ciężarnych wynosi 57%, 6 miesięcy – 72%, ...

 3. Chemiczne czynniki środowiska pracy wpływające na płodność kobiet
  Joanna Taraszkiewicz

  W poprzednim artykule pt. „Fizyczne czynniki środowiska pracy wpływające na płodność kobiet” opisany został podział środowiska pracy oraz mechanizmy szkodliwego działania czynników środowiska pracy. Z badań epidemiologicznych i eksperymentalnych wynika, ...

 4. Fizyczne czynniki środowiska pracy wpływające na płodność kobiet.
  Joanna Taraszkiewicz

  Środowisko pracy to całościowy układ warunków (materialnych i niematerialnych), wśród których odbywa się praca. Warunki te mogą dwojako wpływać na organizm: całościowo lub na poszczególne narządy, układy. Przykładem oddziaływania ogólnego ...