Nieczytelna recepta?


Wyszukiwarka zoptymalizowana do wyszukiwania leków przepisanych na recepcie. System powinien ułatwić wyszukanie leku nawet w przypadku nieczytelnego pisma. Jeśli nie jesteś pewien danej litery możesz zamiast danej litery wstawić znak '*' zwiększy to szansę znalezienia właściwego medykamentu.