ISSN 1689-7730

2 w jednym

Marcin Sajek
Hylostet IGM

Kod genetyczny jest uniwersalny we wszystkich organizmach żywych. Jednak naukowców nurtowało pytanie czy mogą istnieć dwa systemy dekodujące. Czy z jednego mRNA mogą być równolegle syntetyzowane 2 zupełnie różne polipeptydy? Twierdząco na powyższe pytania odpowiedzieli badacze z Uniwersytetu w Tokio. Poprzez wprowadzenie odpowiednich mutacji w cząsteczkach tRNA oraz 23S rRNA a także użycie rybozymów w miejsce syntetaz aminoacylo-tRNA udało im się stworzyć system dekodujący informację zawartą w mRNA w sposób zupełnie inny niż naturalnie występujący. Użycie tegosystemu pozwala również na włączanie do białek aminokwasów naturalnie w nich nie występujących. Niezwykle istotne jest, że w komórkach E. coli równolegle funkcjonowały systemy "tradycyjny" oraz nowy. W przyszłości przeprogrramowanie kodu genetycznego może umożliwić nam produkcję białek o nieznanych dotąd właściwościach.

Źródło

  • An orthogonal ribosome-tRNA pair via engineering of the peptidyl transferase center. Naohiro Terasaka, Gosuke Hayashi, Takayuki Katoh, Hiroaki Suga Nature chemical biology 10(7) DOI: 10.1038/nchembio.1549 EPUB: 8-6-2014 [PubMed]