ISSN 1689-7730

Amfoteracyna tylko z witaminą D

Tomasz Woźniak
Hylostet IGM
Naukowcy odkryli, że niedobór witaminy D w przypadku leczenia amfoteracyną B - silnym lekiem przeciwgrzybiczym zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia toksyczności dla nerek (nefrotoksyczności). Amfoteracyna B wywołuje nefrotoksyczność poprzez oddziaływanie ze sterolami błon komórkowych. Prowadzi ono do powstawania porów w błonie komórkowej co powoduje przepływ elektrolitów i utratę żywotności. Ponadto może ona powodować odsłonięcie błony podstawnej i martwicy komórek. Badania na szczurach z wykorzystaniem emulsji lipidowej Amfoteracyny B pokazały, że w przypadku podania amfoteracyny B znacząco zwiększała się hipofosfatemia (niedobór fosforu), czemu towarzyszyła zmniejszona produkcja białka nerkowego - kotransportera NaPi-IIa, którą wiąże się z uszkodzeniem komórek nerkowych. Ponadto zaburzenia na osi PTH-Klotho-FGF-23 mogą dodatkowo zwiększać nefrotoksyczność. Co więcej w przypadku niedoboru witaminy D podanie amfoteracyny wiąże się ze zwiększonym wydalaniem magnezu, czego nie obserwowano gdy poziom witaminy D był w normie. Znacząco zwiększa się również mierzona dobowo objetość moczu, prawdopodobnie poprzez hamowanie szlaku sygnałowego AVP/V2R. Ponadto połączenie leczenia amfoteracyną i niedoboru witaminy D mogło zwiększyć nadciśnienie tętnicze.

Źródło

  • Vitamin D deficiency is a potential risk factor for lipid Amphotericin B nephrotoxicity Ferreira D, de Bragança AC, Volpini RA, Shimizu MHM, Gois PHF, Girardi ACC, Seguro AC, Canale DPLOS Neglected Tropical Diseases 92 DOI: 10.1371/journal.pntd.0007567 DATE: 11-8-2019