ISSN 1689-7730

Bakterie jelitowe pomagają sobie przekazywać oporność na antybiotyki

Tomasz Woźniak
gronkowiec złocisty

Eric Erbe, Christopher Pooley, licencja Public Domain (https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Staphylococcus_aureus,_50,000x,_USDA,_ARS,_EMU.jpg)

Geny oporności na antybiotyki przenoszone są za pomocą kolistych cząsteczek DNA nazywanych plazmidami. Jeśli komórka bakteryjna będzie zawierała plazmid z genem oporności na dany antybiotyk, to przestanie być ona wrażliwa na ten lek. Plazmidy mogą być przekazywane pomiędzy bakteriami w procesie koniugacji, gdy jedna z bakterii posiada plazmid P2 pozwalający na wytworzenie tzw. pili płciowych - rurek pomiędzy komórkami, przez które mogą przedostawać się plazmidy. Badania nad bakteriami Salmonella enterica serovar Typhimurium oraz Escherichia coli pokazały, że te pierwsze mogą służyć jako rezerwuar plazmidów oporności na antybiotyki. Oznacza to, że nawet jeśli podczas terapii zginą bakterie, które jako pierwsze wprowadziły plazmid oporności do gospodarza, to dzięki bakteriom salmonelli plazmid ten będzie mógł przetrwać w organizmie i być przekazany innym komórkom patogennym, które tego plazmidu nie posiadały. Nawet rzadkie zdarzenia transferu pomiędzy różnymi szczepami wystarczają aby w ciągu kilku dni plazmid rozprzestrzenił się wśród bakterii jelitowych. Wszystko wskazuje, że mechanizm ten jest jednym z czynników, które dodatkowo utrudniają leczenie przewlekłych chorób bakteryjnych.

Źródło

  • Salmonella persisters promote the spread of antibiotic resistance plasmids in the gut. Bakkeren E, Huisman JS, Fattinger SA, Hausmann A, Furter M, Egli A, Slack E, Sellin ME, Bonhoeffer S, Regoes RR, Diard M, Hardt WD Nature 92 DOI: 10.1038/s41586-019-1521-8 DATE: 4-9-2019 EPUB: 12-8-2019