ISSN 1689-7730

„Blondynki pod lupą”- czyli co determinuje kolor włosów blond?

Katarzyna Tomczak
Hylostet IGM

Naukowcy ze Stanford University School of Medicine w USA odkryli, że blond włosy powszechnie występujące wśród europejskiej populacji warunkowane są poprzez subtelną zmianę występującą w DNA na chromosomie 12. Białko kodowane przez gen KITLG zaangażowane jest w liczne ważne procesy komórkowe m.in. w rozwoju, migracji oraz różnicowaniu różnych rodzajów komórek, w tym melanocytów. W badaniach przeprowadzonych na specjalnie przygotowanych modelach mysich wykazano, że polimorfizm pojedynczego nukleotydu (SNP, ang. Single Nucleotide Polymorphism) występujący w obrębie regionu regulatorowego genu KITLG znacząco powiązany jest z występowaniem włosów w kolorze blond. Przeprowadzone badania pokazują, jak bardzo małe zmiany w ekspresji genów mogą mieć znaczący, nieoczekiwany efekt fenotypowy.

Źródło

  • A molecular basis for classic blond hair color in Europeans. Catherine A Guenther, Bosiljka Tasic, Liqun Luo, Mary A Bedell, David M Kingsley Nature genetics 46(7) DOI: 10.1038/ng.2991 EPUB: 1-6-2014 [PubMed]