ISSN 1689-7730

Candida albicans - jak oporność to na całego

Tomasz Woźniak
Hylostet IGM

Naukowcy odkryli, że nabycie oporności na leki przez grzyby Candida albicans powoduje jednoczesną oporność na naturalne mechanizmy obronne człowieka. Najczęstsza terapia przeciw C. albicans obejmuje podanie flukonazolu. Lek ten hamuje syntezę ergosterolu - ważnego składnika błon komórkowych. Niestety C. albicans może nabyć oporność na leczenie poprzez mutację zwiększającą ekspresję genu MRR1. Gen ten koduje pompę Mrr1, która pozwala na usuwanie różnych substancji z komórki włączając w to cząsteczki flukonazolu. Okazało się jednak, że pompa ta pozwala również na pozbywanie się z komórek histatyny 5. Histatyna 5 jest peptydem wydzielanym w ślinie, który ma za zadanie chronić organizm przed infekcjami grzybiczymi. Do tej pory wiadomo było, że substancja ta jest usuwana z komórek C. albicans poprzez pompę Flu1, więc wykazanie, że nadekspresja genu Mrr1 powoduje również usuwanie histatyny 5 była pewnym zaskoczeniem. Odkrycie to rzuca nowe światło na mechanizmy oporności C. albicans na leczenie i powinno być uwzględnione zarówno w przypadku leczenia infekcji C. albicans jak również podczas projektowania nowych leków.

Źródło:

  • http://journals.plos.org/plospathogens/article?id=10.1371/journal.ppat.1006655