ISSN 1689-7730

Co komórki które przetrwały grypę mówią nam o układzie immunologicznym?

Tomasz Woźniak
Hylostet IGM
Badacze poświęcili dużo uwagi komórkom, które potrafią przetrwać infekcję wirusem grypy typu A. Najważniejszym odkryciem jest to, że komórki takie nie są niszczone przez lifmocyty CD8+. Nie wynika to ani z blokowania tych limfocytów, lecz najprawdopodobniej wynika z faktu utracenia antygenu wirusa grypy, który przestaje być prezentowany na powierzchni komórek. W ten sposób komórki stają się niewidzialne dla układu immunologicznego. Co ciekawe, w komórkach tych zaobserwowano również zmiany na poziomie epigenetycznym. Ponadto komórki, które przetrwały infekcję zaczynają częściej się dzielić. Możliwe, że jest to sposób na regenerację uszkodzonych narządów. Z drugiej strony możliwe też, że jest to pewien sposób na zwalczanie infekcji, ponieważ podziały komórkowe spowalniają replikację wirusa grypy. Prawdopodobnie podziały komórkowe dodatkowo rozcieńczają ilość antygenów, co ułatwia unikanie odpowiedzi immunologicznej. Przyszłość pokaże, czy te interesujące wyniki uda się przełożyć na nowe terapie.

Źródło

  • Long-term surviving influenza infected cells evade CD8+ T cell mediated clearance. Jessica K Fiege, Ian A Stone, Rebekah E Dumm, Barbara M Waring, Brian T Fife, Judith Agudo, Brian D Brown, Nicholas S Heaton, Ryan A Langlois PLoS pathogens 15(9) DOI: 10.1371/journal.ppat.1008077 EPUB: 26-9-2019 [PubMed]