ISSN 1689-7730

Co może się stać, gdy używasz e-papierosów, zwłaszcza z kannabinoidami?

Tomasz Woźniak
Hylostet IGM
E-papierosy to popularny sposób na przyjmowanie m. in. nikotyny. Wiele osób uważa, że są one znacznie bezpieczniejsze niż tradycyjne papierosy, jednak ich używanie nadal niesie ze sobą pewne ryzyko. W prestiżowym czasopiśmie New England Journal of Medicine ukazał się artykuł opisujący stosunkowo nowe zjawisko, jakim są wystąpienia chorób płuc wynikające z korzystania z e-papierosów, głównie w połączeniu z wyrobami zawierającymi THC. W artykule opisano 53 przypaki zachorowań z Illinois oraz Wisconsin, głównie młodych mężczyzn (mediana wieku 19 lat, 83% mężczyzn), z których 84% używało produktów zawierających THC. Spośród nich aż 50 pacjentów wymagało hospitalizowania, a część z nich nawet intubowania i mechanicznej wentylacji płuc. Zanim osoby trafiły do szpitala mijało średnio 6 dni, a w międzyczasie blisko połowie osób przepisano antybiotyki na domniemaną infekcję dróg oddechowych. Pacjenci z wyjątkiem jednej osoby miały objawy oddechowe takie jak "brak oddechu", kaszel czy ból w klatce piersiowej. Ponadto występowały nudności, wymioty, biegunka, czy ból brzucha. Ponadto występowały niespecyficzne objawy jak na przykład gorączka. Pacjenci byli poddawani szczegółowej diagnostyce, w niektórych przypadkach z płukaniem oskrzelowo-płucnym lub biopsją. Pacjenci opuszczali szpital po kilku dniach pobytu (mediana 6 dni), podczas których otrzymywali stosowne leczenie (w większości glukokortykoidy).

Źródło

  • Pulmonary Illness Related to E-Cigarette Use in Illinois and Wisconsin - Preliminary Report. Jennifer E Layden, Isaac Ghinai, Ian Pray, Anne Kimball, Mark Layer, Mark Tenforde, Livia Navon, Brooke Hoots, Phillip P Salvatore, Megan Elderbrook, Thomas Haupt, Jeffrey Kanne, Megan T Patel, Lori Saathoff-Huber, Brian A King, Josh G Schier, Christina A Mikosz, Jonathan Meiman The New England journal of medicine DOI: 10.1056/NEJMoa1911614 DATE: 6-9-2019 EPUB: 6-9-2019 [PubMed]