ISSN 1689-7730

Czy edytowano ludzki genom?

Marcin Sajek
Hylostet IGM

W listopadzie świat naukowy obiegła informacja o edycji genomu u dwóch bliźniaczek w Chinach. Miał tego dokonać He Jiankui z Southern University of Science and Technology of China w Shenzen. Edycji dokonano na poziomie emrionu przy użyciu systemu CRISPR-Cas9. Dotyczy ona genu CCR5, przez który do komórek wnika wirus HIV. He twierdzi, że dziewczynki czują się dobrze, a na poziomie genomu zaobserwowano tylko wprowadzoną zmianę i nie ma efektów ubocznych. Jednakże naukowcy z całego świata zastrzegają, że aby potwierdzić ten fakt, niezbędne byłoby niezależne sekwencjonowanie. Poza tym zwracają uwagę że edycja genu CCR5 nie czyni człowieka w 100% odpornym na zarażenie wirusem HIV, ponieważ istnieją szczepy wirusa, które wnikają do komórki bez udziału tego genu. Doniesienie o edycji genomu ludzkiego wywołało oprócz dyskusji naukowych, dyskusje o aspektach etycznych tego eksperymentu. Nawet Uniwersytet w Shenzen wydał oświadczenie, w którym stwierdził, że eksperyment nie został wykonany w ramach badań prowadzonych w tej jednostce, a He będzie w lutym przyszłego roku zmieniał miejsce pracy.

Źródło:

  • Genome-edited baby claim provokes international outcry, Nature 563, 607-608 (2018)