ISSN 1689-7730

Czy hormonalna terapia zastępcza wpływa na zdolności poznawcze?

Tomasz Woźniak
Hylostet IGM

Menopauzie towarzyszy szereg nieprzyjemnych symptomów, między innymi uderzenia gorąca, suchość pochwy, zmiany nastroju czy osłabienie kości. W takim przypadku stosuje się hormonalną terapię zastępczą, która łagodzi lub likwiduje niepożądane objawy. Niemniej terapia ta zwiększa ryzyko chorób serca, udaru, zakrzepu i nowotworu piersi.
Istnieje też podejrzenie, że stosowaniu terapii zastępczej towarzyszy pogorszenie zdolności poznawczych (obniżenie zdolności myślenia, języka, pamięci, zrozumienia i oceny). Najnowsze wyniki badań pokazują, że terapia ta <b>nie wpływa negatywnie</b> na pacjentów. W przypadku stosowania estrogenu podawanego doustnie można było za to zauważyć niewielki pozytywny wpływ na nastrój badanych kobiet.
Ze względu na dobór osób biorących udział w badaniu (w większości osoby białoskóre, dobrze wyedukowane i z niskim ryzykiem wystąpienia chorób układu krążenia), nie można tych wyników przełożyć na całą populację. Niemniej wyniki te mogą pomóc w podjęciu decyzji o stosowaniu hormonalnej terapii zastępczej.
Źródło:
http://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1001833