ISSN 1689-7730

Czy można przewidzieć komplikacje pooperacyjne?

Tomasz Woźniak
Hylostet IGM

Okazuje się, że tak. Jeden z zespołów naukowców stworzył program Pythia, który pozwala na oszacowanie prawdopodobieństwa wystąpienia powikłań pooperacyjnych. Algorytm bazuje na metodach uczenia maszynowego, gdzie do treningu wykorzystano dane z EHR (ang. electronic health record) - jednej z elektronicznych baz danych należących do dużej instytucji medycznej. Przewidywania programu Pythia cechują się dużą czułością i specyficznością. W programie wykorzystano modele typu lasso. Okazały się one trochę lepsze niż modele bazujące na lasach losowych czy modelach drzew binarnych wykorzystujących technikę "extreme gradient boosting". Co więcej na podstawie uzyskanych wyników przygotowano specjalny kalkulator online dedykowany dla lekarzy klinicystów.

Źródło:

Development and validation of machine learning models to identify high-risk surgical patients using automatically curated electronic health record data (Pythia): A retrospective, single-site study (https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1002701)