ISSN 1689-7730

Dowody na istnienie przewlekłej boreliozy? Omówienie artykułu.

Tomasz Woźniak
Hylostet IGM

krętek boreliozy

Ryc. Zdjęcie krętka boreliozy, wykonane przez Centers for Disease Control and Prevention.

W majowym wydaniu „Interdisciplinary Perspectives on Infectious Diseases” ukazał się artykuł doktora Daniela J. Cameron „Proof That Chronic Lyme Disease Exists”. Doktor Cameron wskazuje w nim szereg dobrze udokumentowanych przesłanek wskazujących na istnienie przewlekłej formy boreliozy.

Pierwszy dowód to wysoki procent osób leczonych uprzednio na boreliozę, u których stwierdzono bóle lub zapalenie stawów, objawy neurologiczne, kardiologiczne, przewlekłe zmęczenie, bóle mięśni szkieletowych, problemy poznawcze w okresie kilku lat po leczeniu.

Kolejnym aspektem jest intensywność objawów, która jest porównywana przez innych autorów do ciężkich chorób, np. ból jest porównywany do bólu pooperacyjnego a problemy z funkcjonowaniem do problemów osób ze stwardnieniem rozsianym.

Ponieważ IDSA ang. (Infectious Diseases Society of America) wskazuje na obecność wskazanych objawów zarówno u osób z dodatnimi jak i ujemnymi testami, autor wskazuje na brak możliwości przeprowadzenia rzetelnego testu wykrywającego aktywną chorobę. Wskazuje też na aktualne badania na myszach ukazujące obecność uśpionych krętków boreliozy w organizmie pomimo ujemnych testów serologicznych.

Autor polemizuje też z IDSA odnośnie intensywności objawów oraz możliwości nawrotów choroby wskazując na symptomatyczny rumień wędrujący po leczeniu oraz przywołując inne choroby w których możliwości nawrotów się nie neguje. Ponadto wykazuje, że duży wpływ na skuteczność leczenia może mieć opóźnienie diagnozy i wskazuje na przypadki złej diagnozy.

W artykule znaleźć można również szacunkowe koszty choroby dla społeczeństwa uwzględniające koszt leczenia jak i utracone korzyści wynikające z niemożliwości pracy, które są większe niż w przypadku innych przewlekłych chorób z podobnymi objawami. Niestety nie są planowane dalsze badania dotyczące przewlekłej boreliozy, a wykonane do tej pory mają szereg ograniczeń.

Uznanie przez społeczeństwo lekarskie istnienia przewlekłej formy boreliozy mogłoby mieć daleko idące skutki dla diagnostyki i terapii pacjentów po ukąszeniu przez kleszcza. W chwili obecnej nie jest zalecana profilaktyczna antybiotykoterapia, jednakże antybiotyki są podawane w przypadku wystąpienia rumienia wędrującego. W przypadku bólów stawów, mięśni i przewlekłego zmęczenia uznaje się, że jeżeli objawy te nie znikają po zastosowaniu leczenia przeciwbakteryjnego – nie ma podstaw do stwierdzenia, że są one wynikiem boreliozy. Bez dokładniejszych badan i pewnych dowodów przewlekła forma boreliozy nie będzie rozpoznawana.

Polecane artykuły: O kontrowersjach w boreliozie- rozmowa z lek. med. Piotrem Kurkiewiczem, Borelioza - choroba kontrowersyjna. Zarys problemu.

Literatura:

  • Proof That Chronic Lyme Disease Exists Daniel J. Cameron* 2010 May 25. doi: 10.1155/2010/876450.