ISSN 1689-7730

Inhibicja ubikwitynacji jako nowa terapia antynowotworowa

Małgorzata Szeląg1
  1. Zakład Genetyki Molekularnej Człowieka, Wydział Biologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza
Hylostet IGM

Aberracje w systemie ubikwityna/proteasom, który utrzymuje homeostazę białek komórkowych, są zaangażowane w rozwój i progresję guzów. Hyer i wsp. zidentyfikowali pierwszy w swojej klasie inhibitor enzymu aktywującego ubikwitynację o nazwie TAK-243. In vitro, TAK-243 wywoływał wadliwą aktywność enzymu i stres proteotoksyczny, upośledzał cykl komórkowy i hamował naprawę DNA. TAK-243 okazał się cytotoksyczny dla całego panelu ludzkich linii komórek rakowych. U myszy z podskórnymi nowotworami heteroprzeszczepowymi (reprezentowanymi przez guzy i zmiany hematologiczne) dożylna terapia TAK-243 przez 3 tygodnie powodowała wyraźne i silne działanie antynowotworowe.

Źródło:

  • Hyer, M. i wsp. A small-molecule inhibitor of the ubiquitin activating enzyme for cancer treatment. Nat. Med. 24, 186–193 (2018).