ISSN 1689-7730

Inhibitory SRC-ABL chronią neurony motoryczne

Małgorzata Szeląg1
  1. Zakład Genetyki Molekularnej Człowieka, Wydział Biologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza
Hylostet IGM

Aktualnie zatwierdzone terapie stwardnienia zanikowego bocznego (ALS) – postępującej choroby neurodegeneracyjnej, charakteryzującej się utratą neuronów ruchowych – wykazują ograniczoną skuteczność. Przez badanie wpływu panelu istniejących leków na neurony ruchowe (z indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych), pochodzące od pacjentów z rodzinnym ALS, Imamura i wsp. odkryli, że inhibitory kinaz SRC-ABL mogą chronić przeciwko zwyrodnieniu neuronów motorycznych. W neuronach motorycznych u osób z ALS, inhibitor SRC-ABL Bosutinib pobudzał autofagię, zmniejszał Ilość zdegenerowanego białka dysmutazy ponadtlenkowej 1 (SOD1) i przywracał homeostazę procesów energetycznych. W mysim modelu rodzinnego ALS, Bosutinib opóźniał wystąpienie choroby i wydłużył przeżycie chorych osobników.

Źródło:

  • Imamura, K. et al. The Src/c-Abl pathway is a potential therapeutic target in amyotrophic lateral sclerosis. Sci. Transl Med. 9, eaaf3962 (2017).