ISSN 1689-7730

Jak zmusić czerniaka do samobójstwa

Marcin Sajek
Hylostet IGM

Czerniak jest bardzo trudnym w leczeniu złośliwym nowotworem skóry. Typowe leki przeciwnowotworowe zwykle są nieefektywne w jego leczeniu. W komórkach czerniaka zwykle wysokiej ekspresji ulegają enzymy detoksyfikujące leki oraz białka będące pompami, „wyrzucające” leki na zewnątrz komórki. Dodatkowo komórki czerniaka mają dziedziczną zdolność do „omijania” antynowotworowej aktywności immunomodulatorów.
Wobec tego jaką bronią dysponujemy? Grupa Marii Soengas ze Spanish National Cancer Research Centre w Madrycie odkryła, że komórki czerniaka wykazują bardzo silną odpowiedź na cząsteczkę, która jest bardzo podobna do dwuniciowego wirusowego RNA. Cząsteczką tą jest kwas poliinozyno-policytydylowy (pIC). Jako nośnika użyto polietylenoiminy (PEI). Pod wpływem pIC komórki czerniakowe ulegają autofagii. Mówiac prościej zaczynają trawić swoje organella. Czasami wchodzą również na drogę programowanej śmierci. Bardzo ważny jest fakt, że pIC nie działa w ten sposób na zdrowe komórki. Bardzo istotną rolę w całym procesie odgrywa również będąca nośnikiem PEI. Jako polikation ułatwia pobieranie pIC przez endosomy i jego uwalnianie w cytozolu. Jest wysoce prawdopodobne, że cały proces odbywa się bez pomocy komórek układu immunologicznego. Można dojśc do takiego wniosku, gdyż pIC[PEI] efektywnie niszczył komórki czerniaka u myszy z immunosupresją.

Źródło:

  1. Tormo D. et al.; Targeted Activation of Innate Immunity for Therapeutic Induction of Autophagy and Apoptosis in Melanoma Cells ; Cancer Cell; 2009; 16; 103-114

Przeczytaj również artykuły o raku żołądka, raku płuca, raku piersi powodowanym przez mutację w genie BRCA1, nowotworowych komórkach macierzystychwirusoterapii w leczeniu nowotworów i wykorzystaniu bakterii w zwalczaniu nowotworów.