ISSN 1689-7730

Jakie geny odpowiadają za naszą inteligencję?

Tomasz Woźniak
Hylostet IGM

Od dawna wiadomo było, że inteligencja jest w znacznym stopniu odziedziczalna (odziedziczalność na poziomie 0.54) i jest przenoszona wielogenowo. Stosunkowo niedawno badania przeprowadzone na blisko osiemdziesięciu tysiącach osób pozwoliły na poznanie kolejnych aspektów genetycznych związanych z ludzką inteligencją. Analizę przeprowadzono za pomocą technologii sekwencjonowania, która pozwala na wykrycie pojedynczych zmian w kodzie genetycznym (tzw. SNP - jednonukleotydowych polimorfizmów), wykonano odpowiednie analizy statystyczne z wykorzystaniem dostępnych danych. Następnie wykonano szereg kolejnych analiz, między innymi sprawdzono ścieżki metaboliczne w których uczestniczą wykryte geny oraz powiązane z tymi genami hasła Gene Ontology (biologiczne słowa kluczowe). Udało się potwierdzić 3 wcześniej znane loci oraz 12 genów oraz zidentyfikować kolejnych 40 genów i 15 loci. Część z genów powiązanych z inteligencją odpowia za funkcjonowanie neuronów: SHANK3 odpowiada za tworzenie synaps, DCC koduje jedno z białek receptorowych a ZFHX3 odpowiada za różnicowanie mięśni i neuronów. Gen BMPR2 pełni rolę w tworzeniu embrionu i kształtowaniu mięśni, FOXO3 jest związany ze ścieżką insulinowego/insulinopodobnego czynnika wzrostu i najprawdopodobniej odpowiada za apoptozę w przypadku stresu oksydacyjnego, gen CSE1L również jest związany z apoptozą. Część genów wcześniej powiązano ze wskaźnikiem masy ciała (BMI), schizofrenią, otyłością oraz chorobą Alzheimera.

Źródło:

  • Genome-wide association meta-analysis of 78,308 individuals identifies new loci and genes influencing human intelligence http://www.nature.com/ng/journal/v49/n7/full/ng.3869.html?foxtrotcallback=true