ISSN 1689-7730

Kryptowaluty a medycyna

Tomasz Woźniak
Hylostet IGM

Technologia blokchain z której korzystają kryptowaluty posiada szereg zalet, które mogą być wykorzystane w medycynie. Technologia blokchain bazuje na ciągach znaków, które nie mogą ulec zmianie oraz ich weryfikacji przez kolejnych użytkowników. Ze względu na brak hierarchicznej struktury i rozproszony charakter technologia blokchain jest stosunkowo odporna na próby zmiany wcześniej utworzonych danych.

Technologia blokchain może znaleźć kilka różnych zastosowań. Jednym z nich jest zapewnienie prawdziwości badań klinicznych poprzez uniemożliwienie zmiany wcześniej wprowadzonych wyników badań. W ten sposób można mieć pewność, że dane nie zostały w żaden sposób zmienione podczas np. obróbki statystycznej. Istnieje również możliwość wysyłania elektronicznych zapisów stanu zdrowia bezpośrednio przez samych pacjentów. Ponieważ dane te są przechowywane w rozproszonym systemie, nie mogą ulec zniszczeniu przykładowo podczas awarii serwera lub w wyniku ataku hakerskiego. Technologię tą można również wykorzystać w celu stworzenia odpornego systemu pozwalającego na zarządzanie uprawnieniami dostępu do danych medycznych. Jeszcze innym ciekawym zastosowaniem jest wykorzystanie technologii blokchain w celu zapewnienia ciągłej i bezpiecznej ścieżki zaopatrzenia w leki, co uniemożliwi bądź bardzo utrudni wprowadzanie podrobionych leków do obiegu. Wszystko wskazuje na to, że ze względu na prostotę i uniwersalność metody, w przyszłości możemy się spodziewać jeszcze większej ilości rozwiązań medycznych bazujących na technologii blokchain.

Literatura:

  1. Blockchain Technology Applications in Health Care Suveen Angraal, Harlan M. Krumholz, Wade L. Schulz http://circoutcomes.ahajournals.org/content/10/9/e003800.long
  2. Enabling Patient Control of Personal Electronic Health Records Through Distributed Ledger Technology. Cunningham J, Ainsworth J https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29295049
  3. Tamper-Resistant Mobile Health Using Blockchain Technology Daisuke Ichikawa, MD, Makiko Kashiyama, Taro Ueno https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5550736/
  4. A review of existing and emerging digital technologies to combat the global trade in fake medicines Tim K. Mackey, Gaurvika Nayyar http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14740338.2017.1313227?journalCode=ieds20