ISSN 1689-7730

Leki na niewydolność serca w leczeniu medulloblastomy (rdzeniaka zarodkowego)

Małgorzata Szeląg1
  1. Zakład Genetyki Molekularnej Człowieka, Wydział Biologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza
Hylostet IGM

Rdzeniak zarodkowy jest najczęstszym nowotworem ośrodkowego układu nerwowego u dzieci, który rozwija się głównie w móżdżku. Istnieje duże zapotrzebowanie na nowoczesne terapie poprawiające przeżycie pacjentów i ograniczające powikłania związane z jego rozwojem. Wykorzystując podejście oparte na repozycjonowaniu leków, Huang i współautorzy zintegrowali profile genomowe od pacjentów z trzeciej i czwartej podgrupy rdzeniaków z danymi ze szlaków sygnałowych ludzkich nowotworów i profilami ekspresji genów dla 1309 leków. Na podstawie analizy połączonych danych zidentyfikowali związki z rodziny glikozydów nasercowych (stosowanych w leczeniu niewydolności serca) jako potencjalne inhibitory sygnalizacji komórkowej charakterystycznej dla badanych podgrup rdzeniaków. W zwierzęcych modelach heteroprzeszczepu tych nowotworów dootrzewnowe podawanie digoksyny znacznie poprawiało przeżycie.

Źródło:

  • Huang, L. et al. Systems biology-based drug repositioning identifies digoxin as a potential therapy for groups 3 and 4 medulloblastoma. Sci. Transl Med. 10, eaat0150 (2018)