ISSN 1689-7730

Metabolity drobnoustrojów upośledzają działanie insuliny

Małgorzata Szeląg1
  1. Zakład Genetyki Molekularnej Człowieka, Wydział Biologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza
Hylostet IGM

Dysregulacja mikroflory jelitowej i podwyższenie poziomu produkcji metabolitów pochodzących z drobnoustrojów są związane z zaburzeniami metabolicznymi. Koh i współautorzy wykonali badania metabolomiczne u osób z cukrzycą typu 2. W badanej krwi obwodowej i z żyły wrotnej oznaczyli poziomy pochodnych aminokwasów m.in. propionianu imidazolu, który okazał się być znacznie podwyższony. Za pomocą symulatora jelit in vitro stwierdzili, że propionian imidazolu jest metabolitem pochodnym histydyny, wytwarzanym ze „społeczności” drobnoustrojów specyficznych dla osób chorych na cukrzycę typu 2. Okazało się, że po wstrzyknięciu myszom propionian imidazolu upośledzał tolerancję glukozy i insulino-zależne szlaki sygnalizacyjne.

Źródło:

  • Koh, A. et al. Microbially produced imidazole propionate impairs insulin signaling through mTORC1. Cell 175, 947–961.e17 (2018)