ISSN 1689-7730

Metabolizm glutaminy a leczenie cukrzycy typu II

Małgorzata Szeląg1
  1. Zakład Genetyki Molekularnej Człowieka, Wydział Biologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza
Hylostet IGM

Obniżenie poziomu podwyższonej sygnalizacji glukagonu u pacjentów z cukrzycą jest atrakcyjną strategią leczenia hiperglikemii. Używając mysich pierwotnych hepatocytów Miller i wsp. wykazali kluczowy wkład glutaminy w nowo syntezowaną glukozę w odpowiedzi na stymulację glukagonem. Wykorzystali oni shRNA (ang. short hairpin RNA) do wywołania efektu „knock-down” uwalniania glutaminazy 2 (GLS2) w wątrobie. Enzym ten katalizuje pierwszy krok w metabolizmie glutaminy. W badaniach na myszach „knock-down” GSL2 zmniejszył stymulowaną glukagonem przemianę glutaminy do glukozy. U myszy na diecie wysokotłuszczowej z mutacją Gls2 poziomy glukozy na czczo były zmniejszone w porównaniu z myszami typu dzikiego. Ludzkie pierwotne hepatocyty wykazujące naturalną mutację w GLS2 wykazywały podwyższoną glutaminolizę i produkcję glukozy, co dodatkowo podkreślało znaczenie GLS2 jako atrakcyjnego celu terapeutycznego o znaczeniu przeciwcukrzycowym.

Źródło:

  • Miller R.A. i wsp. (2018) Targeting hepatic glutaminase activity to ameliorate hyperglycemia. Nat. Med. https://doi.org/10.1038/nm.4514