ISSN 1689-7730

Miechunka pomidorowa pomoże w walce z nowotworem?

Tomasz Woźniak
Hylostet IGM
Białko glutaminaza typu nerkowego (KGA) zostało niedawno zidentyfikowane jako potencjalny cel terapeutyczny w przypadku nowotworów. Jednym ze związków, które mogą oddziaływać z tym białkiem jest physapubescyna, którą wyizolowano z owoców miechunki pomidorowej (lac. Physalis pubescens L.). Seria eksperymentów sugeruje, że związek ten może silnie hamować wzrost komórek nowotworowych i jednocześnie charakteryzuje się niską cytotoksycznością w modelu mysim. W związku z tym możliwe że physapubescyna lub związek się z niej wywodzący zostanie jednym z przyszłych leków przeciwnowotworowych.

Źródło

  • Physapubescin I from husk tomato suppresses SW1990 cancer cell growth by targeting kidney-type glutaminase. Kai-Yin Yang, Can-Rong Wu, Meng-Zhu Zheng, Ruo-Tian Tang, Xing-Zhou Li, Li-Xia Chen, Hua Li Bioorganic chemistry 92 DOI: S0045-2068(19)30117-8 DATE: 12-8-2019 EPUB: 12-8-2019 [PubMed]