ISSN 1689-7730

Międzynarodowy Kongres Naukowy "X Intercontinental Congress of Young Medical Scientists organised by IFMSA & Student Scientific Society"- patronat medialny

Hylostet IGM

W dniach 17-21 maja 2010 w Poznaniu odbędzie się międzynarodowy kongres naukowy

"X Intercontinental Congress of Young Medical Scientists organised by IFMSA & Student Scientific Society".

Honorowym patronatem przedsięwzięcie objęli:

  • Minister Zdrowia, Ewa Kopacz
  • Prezydent Miasta Poznania, Ryszard Grobelny
  • prof. dr hab. Andrzej Szczeklik
  • Rektor Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, prof. dr hab. Jacek Wysocki.

Kongres będzie się składał z dwóch, wzajemnie przenikających się części: naukowej oraz projektowej.

Część naukowa umożliwi przegląd prac wielu studentów medycyny i młodych lekarzy, zarówno z kraju, jak i z zagranicy. Będzie doskonałą okazją do zaprezentowania dorobku naukowego i poznania osiągnięć adeptów nauk medycznych z całego świata. Prace naukowe będą oceniane przez gremium wybitnych specjalistów poszczególnych dziedzin, którzy wybiorą najlepsze z nich. Po każdej sesji uczestnicy będą mieli również okazję brać udział w wygłaszanych przez znanych wykładowców prelekcjach. Za uczestnictwo w tych dodatkowych odczytach będą przyznawane punkty edukacyjne.

Część projektowa będzie rozszerzeniem sesji tematycznych o projekty niezwiązane bezpośrednio z nauką, a ukierunkowane na propagowanie pracy społecznej i idei humanitaryzmu, tj. podsumowania kampanii edukacyjnych, akcji informacyjnych oraz charytatywnych, organizowanych przez różne organizacje zrzeszające studentów medycyny na całym świecie. Uczestnictwo w tej części Kongresu pozwoli na wymianę doświadczeń zdobytych podczas realizacji projektów, uzyskanie nowych umiejętności oraz udoskonalenie już posiadanych.

W trakcie Kongresu będzie można również wziąć udział w cyklu szkoleń i warsztatów interaktywnych "Zainwestuj w siebie!" oraz w Akademii Filmowej, czyli pokazie filmów traktujących o respektowaniu praw człowieka na świecie.

Termin nadsyłania abstraktów prac naukowych: 10 kwietnia 2010r - Zgłoś się już dziś!!!

Więcej informacji pod adresem: www.congress.ifmsa.pl