ISSN 1689-7730

mRNA kodujące bispecyficzne przeciwciała eliminują nowotwory

Małgorzata Szeląg1
  1. Zakład Genetyki Molekularnej Człowieka, Wydział Biologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza
Hylostet IGM

Rozwój terapeutycznych bispecyficznych przeciwciał przeciwko limfocytom T, które rekrutują cytotoksyczne limfocyty T do komórek nowotworowych, został utrudniony przez wyzwania związane z ich produkcją, jak również krótkim okresem półtrwania w surowicy. Aby obejść te problemy, Stadler i wsp. wygenerowali mRNA zawierające 1-metylopseudourdynę, kodujące bispecyficzne przeciwciała skierowane przeciwko receptorom CD3 limfocytów T i rozpoznawanym przez ten receptor nowotworowym antygenem. U myszy, wstrzyknięte mRNA kodujące przeciwciała utrzymały poziom przeciwciał terapeutycznych i bezpiecznie wyeliminowały guzy w mysim modelu przeszczepionego ludzkiego raka jajnika.

Źródło:

  • Stadler C. i wsp. Elimination of large tumors in mice by mRNA-encoded bispecific antibodies. Nat. Med. 23, 815–817 (2017).