ISSN 1689-7730

Nowa terapia w leczeniu opryszczkowego zapalenia rogówki

Małgorzata Szeląg1
  1. Zakład Genetyki Molekularnej Człowieka, Wydział Biologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza
Hylostet IGM

W leczeniu infekcji oczu, wywołanej wirusem opryszczki HSV-1 (herpes simplex virus type 1) wykorzystywane są głównie leki oparte na analogach nukleozydów. Niestety ich skuteczność jest ograniczona przez szybko rozwijającą się lekooporność oraz skutki uboczne. Jaishankar i współautorzy donoszą, że inhibicja TANK-wiążącej kinazy 1 (TBK1) przez niskocząsteczkowy związek o nazwie BX795, hamuje infekcję HSV-1 w kulturach in vitro ludzkich i świńskich rogówek oraz w mysim modelu infekcji oczu wywołanej HSV. Działanie antywirusowe BX795 polega na inhibicji fosforylacji kinazy AKT w zarażonych komórkach, co prowadzi do blokady syntezy białek wirusowych.

Źródło:

  • Jaishankar, D. et al. An off-target effect of BX795 blocks herpes simplex virus type 1 infection of the eye. Sci. Transl Med. 10, eaan5861 (2018).