ISSN 1689-7730

Nowe podejście w identyfikacji szczepów wirusa grypy

Tomasz Woźniak
Hylostet IGM

W celu identyfikacji szczepu wirusa grypy na chwilę obecną stosuje się sekwencyjnie metody oparte o metody serologiczne lub PCR stosowane sekwencyjnie. W nowym podejściu bazującym na próbkach znakowanych przez fluorescencyjny "kod kreskowy" (ang. fluorescent barcoded probes) można dokonać identyfikacji w jednym kroku w dodatku bez dodatkowego przygotowania próbki. Technologia ta polega na tym, że do fluorescencyjnych "kodów kreskowych" (posiadających różną sekwencję kolorów dla różnych sond) przymocowana jest specyficzna sonda, która wiąże się do określonej cząsteczki kwasu nukleinowego. Dodatkowo z docelową cząsteczką RNA wiąże się również druga, sprzężona sonda wykorzystywana do przyczepienia do podłoża. Po unieruchomieniu można zaobserwować sygnał fluorescencyjny o określonej sekwencji kolorów, który pozwala na identyfikację próbki - w tym przypadku konkretnego szczepu wirusa grypy. Naukowcom udało się udowodnić, że technologia ta może służyć jednocześnie do detekcji patogenu (w badanym przypadku wirusa grypy) jak i do określenia jego konkretnego szczepu. Ze względu na potencjalnie dużą liczbę możliwych celów (do 800) oraz możliwość identyfikacji pojedynczej cząsteczki RNA technologia ta posiada duży potencjał do wykorzystania w diagnostyce.

Źródło:

Diagnosis and typing of influenza using fluorescent barcoded probes - https://www.nature.com/articles/s41598-017-18333-7