ISSN 1689-7730

Nowy lek przeciwnowotworowy ONC201

Tomasz Woźniak
Hylostet IGM

W wyniku badań przesiewowych naukowcom udało się stworzyć lek o nazwie ONC201, należący do nowej klasy farmaceutyków przeciwnowotworowych. Lek zarówno blokuje podziały komórowe jak i ma działanie proapoptotyczne (kieruje komórki na drogę programowalnej śmierci). Lek ten powoduje zwiększenie produkcji ligandu TRAIL, prawdopodobnie poprzez inaktywację kinaz Akt i ERK, co powoduje aktywację białka Foxo3a, które wiąże się z promotorem genu TRAIL. Ligant TRAIL jest białkiem umieszczonym na komórkach układu odpornościowego, które powoduje selektywne wywoływanie apoptozy komórek nowotworowych przy jednoczesnym braku wpływu na zdrowe komórki. Niestety lek ten mimo wielu zalet nie będzie skuteczny przeciw komórkom, które uzyskały odporność poprzez zaburzenie opisanej wyżej ścieżki przekazywania sygnałów. Lek został przetestowany na komórkach, modelu mysim oraz został poddany pierwszej fazie badań klinicznych i wykazuje on skuteczność przeciw szeregowi różnych rodzajów nowotworów. Wszystko wskazuje na to, że w najbliższych latach możemy oczekiwać wprowadzenia tego leku do różnych terapii przeciwnowotworowych.

Źródło:

  • http://www.impactjournals.com/oncotarget/index.php?journal=oncotarget&page=article&op=view&path[]=11814&pubmed-linkout=1