ISSN 1689-7730

Organizacja ds. Zakazu Broni Chemicznej potwierdza użycie środków paralityczno-drgawkowych w Wielkiej Brytanii

Marcin Sajek
Hylostet IGM

Jak donosi tygodnik “Nature” 12 kwietnia Organizacja ds. Zakazu Broni Chemicznej potwierdziła wyniki uzyskane przez brytyjskie laboratorium w Wiltshire, że do ataku na podwójnego rosyjskiego agenta i jego córkę 4 marca w pobliżu Salisbury w Wielkiej Brytanii został uzyty środek chemiczny z grupy paralityczno drgawkowych środków trujących (o których pisaliśmy więcej w numerze 2 “IGM Internetowej Gazety Medycznej”).  Jest to środek klasyfikowany do grupy tzw. Nowiczoków.

Przy użyciu przede wszystkim technik chromatograficznych (chromatografia gazowa i cieczowa) rozdzielono pobrane próbki środowiskowe i biologiczne na ich poszczególne składowe, które następnie analizowane były za pomocą takich technik analitycznych jak wysokorozdzielcza spektrometria mas, spektroskopia jadrowego rezonansu magnetycznego, spektrometria IRMS (ang. isotope-ratio mass spectrometry) czy spektrometria mas sprzężona z plazmą wzbudzaną indukcyjnie. Na podstawie wyników tych badań stwierdzono bardzo wysoka czystość użytej substancji, co najprawdopodobniej świadczy o jej wyprodukowaniu w wyspecjalizowanym laboratorium. Dzisiejsze metody badawcze pozwalają m.in. na określenie skąd może pochodzić materiał użyty do syntezy środka bojowego (różne stosunki ilościowe stabilnych izotopów) czy uzyskać pewne informacje dotyczące jego syntezy (identyfikacja substratów, które nie przereagowały, produktów reakcji ubocznych, produktów rozpadu). Jednak na dzień dzisiejszy brak jest możliwości identyfikacji miejsca produkcji bojowego środka trującego czy też innej interesującej nas w danej sytuacji substancji.

Źródło:

  • Butler D, Attacks in UK and Syria highlight growing need for chemical-forensics expertise, Nature 556, 285-286 (2018)