ISSN 1689-7730

Poważny błąd w oprogramowaniu do fMRI

Tomasz Woźniak
Hylostet IGM

Badania z wykorzystaniem metod fMRI (funkcjonalne obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego) pozwalają na znalezienie aktywnych w danym momencie obszarów mózgu. Niestety okazało się, że w oprogamowaniu wykorzystywanym do analizy danych znajduje się poważny błąd w obliczeniach statystycznych. W wyniku nieprawidłowego działania oprogramowania aż 70% wyników mogło być fałszywie pozytywnych (w badaniach statystycznych dopuszcza się 5% poziom wyników fałszywie pozytywnych). Problem polegał na nieprawidłowym obliczaniu autokorelacji przestrzennej, która nie przybierała kształtu krzywej Gausa. Problem z analizą danych może dotyczyć nawet czterdziestu tysięcy publikacji. Niestety ze względu na olbrzymi koszt badań z wykorzystaniem technik fMRI, na chwilę obecną niemożliwe jest powtórzenie wszystkich badań, a bardzo zły poziom archiwizacji nie pozwala na ponowną analizę danych.

Źródło:

  • http://www.pnas.org/content/early/2016/06/27/1602413113