ISSN 1689-7730

Przekierowanie aktywności komórek T w guzach litych

Małgorzata Szeląg1
  1. Zakład Genetyki Molekularnej Człowieka, Wydział Biologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza
Hylostet IGM

W porównaniu z hematologicznymi nowotworami złośliwymi, przekierowanie aktywności limfocytów T, aby rozpoznawały komórki guzów litych wciąż pozostaje wyjątkowo skomplikowane. Główną przyczyną jest brak specyficznych antygenów ograniczających się wyłącznie do guzów litych. Slaga i współautorzy opracowali bispecyficzne przeciwciała (TDB) anty-HER2, zależne od limfocytów T CD3. Przeciwciała te, dzięki obecności dwóch ramion Fab o niskim powinowactwie do HER2, selektywnie celują w komórki nowotworowe wykazujące nadekspresję HER2 w przeciwieństwie do zdrowych komórek. Pojedyncza dożylna dawka przeciwciał silnie indukowała regresję nowotworów z nadekspresją HER2 w modelach ksenoprzeszczepu u myszy. Co ważne, przeciwciała wykazywały ograniczoną aktywność farmakologiczną w małpich tkankach z gatunku makaka krabożernego (łac. Macaca fascicularis) i były przez nie dobrze tolerowane.

Źródło:

Slaga, D. et al. Avidity-based binding to HER2 results in selective killing of HER2-overexpressing cells by anti-HER2/CD3. Sci. Transl Med. 10, eaat5775 (2018)