ISSN 1689-7730

Rak piersi – zapobieganie nawrotom przerzutów

Małgorzata Szeląg1
  1. Zakład Genetyki Molekularnej Człowieka, Wydział Biologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza
Hylostet IGM

Znaczna część kobiet, u których wykryto nowotwór piersi, rozwija widoczne przerzuty wkrótce po resekcji pierwotnych guzów sutka. Niestety, przyczyna tego zjawiska pozostaje nieokreślona. Krall i wsp. donoszą, że w mysim modelu raka piersi w stanie uśpienia, chirurgiczne zranienie wymagane do resekcji pierwotnego guza indukuje ogólnoustrojową reakcję zapalną. Reakcja ta może wywoływać rozwój przerzutów w odległych miejscach anatomicznych, które w innych przypadkach (nie wywołanych zranieniem) były ograniczone przez odpowiedź limfocytów T specyficznych dla raka sutka. Okołooperacyjne leczenie myszy lekiem przeciwzapalnym np. meloksykamem wyraźnie redukuje wzrost guzów przerzutowych.

Źródło

  • Krall J.A. i wsp. (2018) The systemic response to surgery triggers the outgrowth of distant immune-controlled tumors in mouse models of dormancy. Sci. Transl. Med. 10, eaan3464.