ISSN 1689-7730

Sprawozdanie z konferencji "Akademia Neurologii Wieku Rozwojowego"

Tomasz Woźniak
Hylostet IGM

W dniu 20 marca 2010 roku w Szpitalu Klinicznym im. W. Degi odbyła się interdyscyplinarna konferencja zorganizowana  przez Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Neurologii Wieku Rozwojowego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Wykłady prowadzone przez uznanych naukowców były połączone z omówieniem przypadków klinicznych przez członków Koła Naukowego.

Podczas konferencji przedstawiony został cały szereg interesujących tematów. Dr hab. n. med. Sławomir Michalak opowiedział o powiązaniach pomiędzy stwardnieniem rozsianym a ciążą, prof. dr hab. n. med. Leon Drobnik o wpływie znieczulenia na zdrowie dziecka, lek. med. Bartłomiej Kopaczewski opowiedział o pierwotnych guzach kręgosłupa. Kolejne wykłady dotyczyły badań neurofizjologii klinicznej w młodzieńczej skoliozie idiopatycznej- prof. UM dr hab. n. med. Juliusz Huber, stanów napadowych niepadaczkowych u dzieci prof. UM dr hab. n. med. Barbara Steinborn. Interesująca była również prezentacja dotycząca roli ortopedy w usuwaniu przeszkód w usprawnianiu dziecka z przepukliną oponowo-rdzeniową.Wśród studentów Koła Naukowego prezentujących przypadki kliniczne znaleźli się: Joanna Kufel-Grabowska, Emilia Anna Tomczak, Agnieszka Krzyszczuk, Dorota Wobszal, Maria Wołoszyn i Anna Stępniewska-Klorek.

Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem, głównie wśród studentów. Mamy nadzieję, że ta konferencja odbędzie się również w przyszłym roku, tak by więcej osób mogło poznać pasjonujące zagadnienia związane z neurologią dzieci.