ISSN 1689-7730

Syntetyczne peptydy likwidują oporne infekcje bakteryjne

Małgorzata Szeląg1
  1. Zakład Genetyki Molekularnej Człowieka, Wydział Biologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza
Hylostet IGM

Syntetyczne peptydy, oparte na naturalnie występujących peptydach przeciwdrobnoustrojowych (AMP), to obiecujące środki przeciwbakteryjne w leczeniu infekcji opornych na znane antybiotyki. De Breij i wsp. (2018) zsyntetyzowali nowe peptydy, oparte na ludzkim AMP (LL-37), o ulepszonym działaniu przeciwdrobnoustrojowym i anty-biofilmowym (SAAP). Najsilniejszy z nich – SAAP-148 – był skuteczny wobec panelu patogenów opornych na wiele leków, w tym izolatu Escherichia coli opornego na kolistynę. SAAP-148 zapobiegał tworzeniu się biofilmu przez Staphylococcus aureus i Acinetobacter baumannii, jak również eliminował utrwalone biofilmy i komórki przetrwalnikowe. Maść zawierająca SAAP-148 całkowicie niwelowała ostre i utrwalone infekcje skórne u myszy wywołane przez oporne na metycylinę S. aureus i A. baumannii. Maść ta wpływała również korzystnie na leczenie zranionej ludzkiej skóry ex vivo.

Źródło:

  • de Breij, A. i wsp. The antimicrobial peptide SAAP-148 combats drug-resistant bacteria and biofilms. Sci. Transl Med. 10, eaan4044 (2018).