ISSN 1689-7730

Terapeutyki oparte na RNA o zwiększonej skuteczności

Małgorzata Szeląg1
  1. Zakład Genetyki Molekularnej Człowieka, Wydział Biologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza
Hylostet IGM

Istniejące antysensowne oligonukleotydy terapeutyczne (ASO) – takie jak mipomersen – składają się z licznych stereoizomerów, które mogą ograniczyć skuteczność działania leczniczego. Iwamoto i wsp. zaproponowali nową metodę w celu wytworzenia ASO z wysoką czystością stereochemiczną – zwaną SOSICS (stereokontrolowana synteza oligonukleotydowa z iteracyjnym ograniczaniem i siarkowaniem). SOSICS zastosowano do syntezy stereochemicznie czystych składników mipomersenu. Okazało się, że stereochemia fosfotionianu (PS) wpływa na właściwości fizykochemiczne i farmakologiczne ASO. Jednocześnie zidentyfikowano specyficzny stereochemiczny kod w rdzeniu DNA, należącego do PS-ASO, który jest rozpoznawany przez RNazę H1 i wykazuje zwiększoną aktywność w doświadczeniach in vitro i in vivo na myszach.

Źródło:

 

  • Iwamoto, N. i wsp. Control of phosphorothioate stereochemistry substantially increases the efficacy of antisense oligonucleotides. Nat. Biotechnol. (2017).