ISSN 1689-7730

Terapia inhalacyjna w leczeniu niewydolności serca

Małgorzata Szeląg1
  1. Zakład Genetyki Molekularnej Człowieka, Wydział Biologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza
Hylostet IGM

Dostarczanie leków drogą inhalacji jest powszechnie stosowane w zaburzeniach układu oddechowego, tj. astma czy POChP. Do tej pory nie zbadano możliwości terapeutycznego działania inhalacji w chorobach układu sercowo-naczyniowego. Miragoli i wsp. (2018) zademonstrowali w badaniach in vivo na myszach, że wziewnie podane nanocząsteczki fosforanu wapnia (CaP) przenikają przez barierę płucną i docierają do wnętrza komórek mięśnia sercowego. Ujemnie naładowane nanocząsteczki fosforanu wapnia charakteryzują się niewielkimi rozmiarami, są biokompatybilne i biodegradowalne. Wdychanie CaP obciążonych peptydem penetrującym komórki, który poprawia kurczliwość mięśnia sercowego, przywróciło prawidłową pracę serca w mysim modelu kardiomiopatii cukrzycowej. Podobne rezultaty uzyskano również u świń poprzez śródmięśniowe podanie preparatu CaP, zawierającego peptyd, bezpośrednio do serca.

Źródło:

  • Miragoli, M. i wsp. Inhalation of peptide-loaded nanoparticles improves heart failure. Sci. Transl. Med. 10, eaan6205 (2018).