ISSN 1689-7730

Test transformacji limfocytów w diagnostyce

Katarzyna Szatkowska
Hylostet IGM

Test transformacji limfocytów, w skrócie LTT (z ang. Lymphocyte Transformation Test, w literaturze również spotykany pod nazwą lymphocyte proliferation test lub lymphocyte stimulation test) to aktualnie jedna z najbardziej wiarygodnych i czułych metod pozwalających na zmierzenie odpowiedzi proliferacyjnej zaktywowanych antygenem limfocytów (komórek układu immunologicznego). Terminem „antygen” określa się substancję obcą, którą organizm „planuje” zniszczyć. Może być nią np. toksyna bakteryjna, metal, tworzywo sztuczne, lek czy składnik żywności.

Zastosowania

Ponieważ obecność indukowanych antygenem proliferujących limfocytów pojawia się w określonych sytuacjach patologicznych, jej stwierdzenie znajduje zastosowanie w badaniach medyczno-biologicznych oraz diagnostyce laboratoryjnej. Za pomocą LTT można między innymi stwierdzić alergię na leki, co pozwala lekarzowi na zaproponowanie odpowiedniej terapii. Ponieważ test mierzy odpowiedź immunologiczną, stosuje się go również do ustalania zgodności lub braku zgodności tkankowej, informacji niezwykle istotnej w transplantologii.

LTT umożliwia ponadto wykrycie limfocytów pobudzonych na skutek kontaktu z drobnoustrojami chorobotwórczymi, np. krętkami boreliozy. Test stosuje się też do określania tolerancji na tworzywa sztuczne zawarte w protetycznych i stomatologicznych materiałach zastępczych, ponieważ stanowią one potencjalne alergeny.

Przebieg testu

By wykonać test należy pobrać próbkę krwi pacjenta, wyizolować z niej obwodowe limfocyty i monocyty a następnie umieścić je na specjalnych 96-dołkowych płytkach do hodowli komórkowych (w kilku powtórzeniach dla wyższej wiarygodności wyniku). W dalszej kolejności dodaje się testowany antygen. W celu podniesienia swoistości badania wprowadza się również interferon alfa, glutaminę i autologiczną surowicę. Komórki inkubuje się 6 dni w standardowych warunkach, czyli temperaturze 37°C i 5% CO2. W tym czasie następuje proliferacja klonalna (namnażanie) zaktywowanych limfocytów. Szóstego dnia, do hodowli dodaje się na 12h znakowaną radioaktywnie 3H-tymidynę, która włączana jest do DNA nowopowstających komórek, dzięki czemu możliwe jest zmierzenie ich ilości za pomocą scyntylometru. Wynik testu podaje się jako wskaźnik stymulacji SI (z ang. stimulation index), który jest stosunkiem wartości otrzymanej dla hodowli z antygenem i hodowli bez antygenu. Zwykle wynik SI wyższy niż 2 uznaje się za pozytywny.

Testy LTT coraz lepsze

Jakość testów LTT uległa w ostatnich latach znacznej poprawie. Cechują się one obecnie stosunkowo wysoką czułością i swoistością. Wpłynął na to m.in. rozwój technologii mikrokultur oraz aparatów do pomiaru radioaktywności, jak również pojawienie się lepszych mediów hodowlanych i alergenów. Ponieważ test LTT jest metodą diagnostyczną wymagającą nowoczesnego wyposażenia oraz wyspecjalizowanego personelu może być wykonywana jedynie w odpowiednio przystosowanych placówkach.

Powiązane tematy:

Literatura:

  1. Krause A, Brade V, Schoerner C, Solbach W, Kalden JR, Burmester GR; T cell proliferation induced by Borrelia burkdorferi in patients with Lyme boreliosis; Arthritis and Rheumatism; 1991; 34 (4); 393-402
  2. Neukomm CB, Yawalkar N, Helbling A, Pichler WJ; T-Cell Reactions to Drugs in Distinct Clinical Manifestations to Drug Allergy; Journal of Investigational Allergology & Clinical Immunology; 2001; 11 (4); 275-284
  3. Pichler WJ, Tilch J; The lymphocyte transformation test in the diagnosis of drug hypersensitivity; Allergy; 2004; 59; 809-820
  4. Stange AW, Furman FJ, Hilmas DE;  The Beryllium Lymphocyte Proliferation Test: Relevant Issues in Beryllium Health Surveillance; American Journal of Industrial Medicine; 2004; 46; 453-462
  5. von Baehr V, Mayer W, Liebenthal C, von Baehr R, Bieger W, Volk HD; Improving the in vitro antigen specific T cell proliferation assay: the use of interferon-alpha to elicit antigen specific      stimulation and decrease bystander proliferation; Journal of Immunological Methods; 2001; 251; 63–71