ISSN 1689-7730

Trodusquemina - super lek na chorobę wieńcową?

Tomasz Woźniak
Hylostet IGM

Możliwe, że udało się stworzyć skuteczny lek na jedną z chorób cywilizacyjnych. Trodusquemina - bo o tą substancję chodzi inhibuje aktywność białka forsfatazy tyrozyny 1B (PTP1B). Białko to jest głównym regulatorem receptora insuliny. Dzięki odkryciu powiązania pomiędzy opornością na insulinę i chorobą wieńcową, udało się zastosować ten lek do zwalczania choroby wieńcowej. Co ciekawe wystarczyła jedna duża dawka, żeby uzyskać zaskakujące rezultaty. Nie tylko udało się cofnąć formowanie złogów substancji tłuszczowych, ale również udało się zmniejszyć masę, wyregulować gospodarkę cukrową a także obniżyć ilość chlesterolu i triglicerydów we krwii. Na chwilę obecną badania dotyczą myszy, więc będziemy musieli jeszcze poczekać zanim ten lek wejdzie na rynek

Źródło:

  • Pharmacological inhibition of protein tyrosine phosphatase 1B protects against atherosclerotic plaque formation in the LDLR-/- mouse model of atherosclerosis. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28899902