ISSN 1689-7730

Wyciąg z brokułu obniża poziom glukozy

Małgorzata Szeląg1
  1. Zakład Genetyki Molekularnej Człowieka, Wydział Biologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza
Hylostet IGM

Uregulowanie podwyższonej produkcji glukozy w wątrobie u chorych na cukrzycę typu 2 (T2D) stanowi atrakcyjne podejście terapeutyczne. Axelsson i wsp. jako pierwsi podjęli ten temat wykonując analizę ekspresji genów wątroby w mysim modelu cukrzycy. Uwzględniając inne dane genetyczne badacze mieli na celu identyfikację 50 genów-markerów zaburzeń funkcjonowania wątroby w T2D. Badania przesiewowe biblioteki 3800 sygnatur leków wskazały, że sulforafan (SFN) – izotiocyjanian znajdujący się w brokułach – może odwrócić zmiany w poziomie ekspresji oznaczonych 50 markerów. U szczurów karmionych dietą wysokotłuszczową lub wysokofruktozową SFN zapobiegał lub odwracał nietolerancję glukozy. U pacjentów z otyłością oraz „rozregulowaną” T2D, skoncentrowany wyciąg z brokułów polepszał poziom glukozy i glikowanej hemoglobiny na czczo bez objawów niepożądanych.

Źródło:

  • Axelsson A. i wsp. Sulforaphane reduces hepatic glucose production and improves glucose control in patients with type 2 diabetes. Sci. Transl Med. 9, eaah4477 (2017).
    Med. 23, 815–817 (2017).