ISSN 1689-7730

Wydrukowano pierwsze "serce"

Tomasz Woźniak
Hylostet IGM

Naukowcom udało się wydrukować pierwsze "serce" zawierające ludzkie komórki. Prace przebiegały dwutorowo. Z jednej strony od pacjenta pobrano komórki z sieci(część otrzewnej) (łac. onmentum), które zmieniono w komórki pluripotencjalne i później odróżnicowywano w komórki mięśnia sercowego. Pozostałą część sieci pozbawiono komórek i wykorzystano jako reagujący na ciepło hydrożel. Z drugiej strony skupiono się na analizie budowy serca pacjenta, wraz z charakterystycznym układem żył i tętnic, aby móc wykorzystać te dane do wydruku. Ze względu na ograniczoną rozdzielczość metod obrazowania do odtworzenia sieci najmniejszych naczyń użyto modeli matematycznych. Wykorzystując model przestrzenny serca oraz możliwości drukarek 3D, z wcześniej przygotowanej mieszaniny komórek i hydrożelu stworzono trójwymiarowy model serca, w którym komórki będą mogły się prawidłowo rozwijać. Mimo że na chwilę obecną udało się stworzyć jedynie model wielkości serca królika, jest to niewątpliwie przełomowe badanie. W przyszłości dzięki wykorzystaniu komórek pacjenta będzie można tworzyć organy, w przypadku których nie będą występować problemy z odrzucaniem przeszczepu. Na moment w którym będzie można przeszczepiać spersanolizowane, pulsujące serca prawdopodobnie będziemy musieli jeszcze trochę poczekać.

Źródło

  • Nadav Noor, Assaf Shapira, Reuven Edri, Idan Gal, Lior Wertheim, Tal Dvir. 3D Printing of Personalized Thick and Perfusable Cardiac Patches and Hearts. Advanced Science, 2019; 1900344 DOI: 10.1002/advs.201900344