ISSN 1689-7730

Zanieczyszczenie powietrza a udar

Tomasz Woźniak
Hylostet IGM

Niedawno przeprowadzone na dużą skalę badania w Chinach wyjaśniły jak zanieczyszczenie powietrza zwiększa ryzyko udaru niedokrwiennego mózgu. Chociaż o negatywnym wpływie różnego rodzaju zanieczyszczeń na ryzyko udaru, to badania przeprowadzone w Chinach pozwoliły na ukazanie sytuacji w nowym świetle. W badaniach uwzględniono ponad 2 miliony przypadków udarów zebranych ze szpitali w 272 miastach. Badano wpływ takich zanieczyszczeń jak PM2.5, SO2, NO2, CO oraz O3. W przypadku pierwszych czterech z nich wykazano istotny wpływ na wystąpienie udarów. W przypadku SO2 i NO2 zależność taką obserwowano również w modelach dwuczynnikowych. NO2 jest wskaźnikiem zanieczyszczeń pochodzących z pojazdów silnikowych, natomiast SO2 wiąże się ze spalaniem węgla i ropy. W badaniach zaobserwowano również wzrost ryzyka związany z temperaturą powietrza. Szacuje się, że wzrost temperatury o 1°C przekłada się na zwiększenie wystąpień przypadków udaru niedokrwiennego mózgu o 0.44%. Co więcej okazało się, że główną grupą narażoną na większe ryzyko są osoby starsze niż 75 lat. Nie wykazano natomiast różnic zależnych od płci.

Źródło:

Association between ambient air pollution and daily hospital admissions for ischemic stroke: A nationwide time-series analysis
https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1002668