ISSN 1689-7730

Znaczenie transportu glukozy w patogenezie i leczeniu łuszczycy

Małgorzata Szeląg1
  1. Zakład Genetyki Molekularnej Człowieka, Wydział Biologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza
Hylostet IGM

Ekspresja transportera glukozy typu 1 (ang. glucose transporter type 1 – GLUT1) jest zwiększona podczas gojenia się ran, w łuszczycowych płytkach lub po hiperplazji indukowanej przez UV, co sugeruje jego rolę w promowaniu proliferacji keratynocytów. Zhang i wsp. donoszą, że u myszy specyficzna delecja GLUT1 w naskórkowych keratynocytach wybiórczo upośledzała fizjologiczną proliferację spowodowaną uszkodzeniem. Nie miało to wpływu na normalny rozwój lub funkcjonowanie naskórka. Ponadto, myszy z niedoborem GLUT1 były chronione przed eksperymentalnie wywołanym rozrostem łuszczycy. Podobnie miejscowe zastosowanie inhibitora GLUT1, WZB117, zmniejszyło przerost łuszczycy u myszy i zahamowało ekspresję biomarkerów łuszczycowych w ludzkich organoidach skóry łuszczycowej.

Źródło

  • Zhang Z. i wsp. (2018) Differential glucose requirement in skin homeostasis and injury identifies a therapeutic target for psoriasis. Nat. Med. https://doi.org/10.1038/ s41591-018-0003-0