ISSN 1689-7730

Internetowa Gazeta Medyczna
Wszystkie wydania

Wydanie nr 115

23.06.2018
IGM

Rak piersi – zapobieganie nawrotom przerzutów

Autor: Małgorzata Szeląg
Znaczna część kobiet, u których wykryto nowotwór piersi, rozwija widoczne przerzuty wkrótce po resekcji pierwotnych guzów sutka. Niestety, przyczyna tego zjawiska pozostaje nieokreślona. Krall i wsp. donoszą, że w mysim ... Czytaj więcej
IGM

Znaczenie transportu glukozy w patogenezie i leczeniu łuszczycy

Autor: Małgorzata Szeląg
Ekspresja transportera glukozy typu 1 (ang. glucose transporter type 1 – GLUT1) jest zwiększona podczas gojenia się ran, w łuszczycowych płytkach lub po hiperplazji indukowanej przez UV, co sugeruje jego ... Czytaj więcej
IGM

Zmniejszenie ryzyka wystąpienia pierwotnego raka wątroby

Autor: Małgorzata Szeląg
Niealkoholowe stłuszczenie wątroby (ang. nonalcoholic fatty liver disease – NAFLD) stanowi czynnik ryzyka dla raka wątrobowokomórkowego (ang. hepatocellular carcinoma – HCC). Liu i wsp. donoszą, że w komórkach nowotworowych raka ... Czytaj więcej

Wydanie nr 114

26.05.2018
IGM

Bakterie jelitowe indukują ochronne przeciwciała IgA

Mechanizm odpowiedzialny za odpowiedź immunologiczną mediowaną przez przeciwciała IgA oraz ich potencjalnie ochronna rola nie są do końca wyjaśnione. Wilmore i wsp. (2018) odkryli, że bakterie Proteobacteria phylum bytujące w ... Czytaj więcej
IGM

Eksperymentalne szczepionki i leczenie w przypadku epidemi wirusa Eboli?

Autor: Tomasz Woźniak
W ostatnich miesiącach nastąpiła znacząca zmiana jeśli chodzi o podejście do eksperymentalnych terapii i szczepionek w przypadku wybuchu epidemii wirusa Ebola. Do tej pory prowadzenie badań klinicznych traktowano raczej jako ... Czytaj więcej

Wydanie nr 113

25.04.2018
IGM

Nowa terapia w leczeniu opryszczkowego zapalenia rogówki

Autor: Małgorzata Szeląg
W leczeniu infekcji oczu, wywołanej wirusem opryszczki HSV-1 (herpes simplex virus type 1) wykorzystywane są głównie leki oparte na analogach nukleozydów. Niestety ich skuteczność jest ograniczona przez szybko rozwijającą się ... Czytaj więcej
IGM

Organizacja ds. Zakazu Broni Chemicznej potwierdza użycie środków paralityczno-drgawkowych w Wielkiej Brytanii

Autor: Marcin Sajek
Jak donosi tygodnik “Nature” 12 kwietnia Organizacja ds. Zakazu Broni Chemicznej potwierdziła wyniki uzyskane przez brytyjskie laboratorium w Wiltshire, że do ataku na podwójnego rosyjskiego agenta i jego córkę 4 ... Czytaj więcej
IGM

Nowa szczepionka przeciwko gruźlicy na bazie wirusa cytomegalii

Autor: Małgorzata Szeląg
Szczepionka BCG (Bacillus Calmette-Guérin) skutecznie chroni dzieci przed zachorowaniem na gruźlicę. Niestety, nie jest efektywna w przypadku osób dorosłych. Przyczyną może być wpływ Mycobacterium tuberculosis (Mtb) na odporność wrodzoną człowieka ... Czytaj więcej

Wydanie nr 112

25.03.2018
IGM

Terapia inhalacyjna w leczeniu niewydolności serca

Autor: Małgorzata Szeląg
Dostarczanie leków drogą inhalacji jest powszechnie stosowane w zaburzeniach układu oddechowego, tj. astma czy POChP. Do tej pory nie zbadano możliwości terapeutycznego działania inhalacji w chorobach układu sercowo-naczyniowego. Miragoli i ... Czytaj więcej
IGM

Syntetyczne peptydy likwidują oporne infekcje bakteryjne

Autor: Małgorzata Szeląg
Syntetyczne peptydy, oparte na naturalnie występujących peptydach przeciwdrobnoustrojowych (AMP), to obiecujące środki przeciwbakteryjne w leczeniu infekcji opornych na znane antybiotyki. De Breij i wsp. (2018) zsyntetyzowali nowe peptydy, oparte na ... Czytaj więcej
IGM

Identyfikacja biomarkerów krwi w leczeniu choroby Alzheimera

Autor: Małgorzata Szeląg
Opracowanie minimalnie inwazyjnej, opłacalnej i niezawodnej metody diagnozowania wczesnego stadium choroby Alzheimera jest jednym z głównych trendów w badaniach nad chorobami neurodegeneracyjnymi. Opierając się na wcześniejszych pracach, Nakamura i wsp. ... Czytaj więcej
IGM

Inhibicja ubikwitynacji jako nowa terapia antynowotworowa

Autor: Małgorzata Szeląg
Aberracje w systemie ubikwityna/proteasom, który utrzymuje homeostazę białek komórkowych, są zaangażowane w rozwój i progresję guzów. Hyer i wsp. zidentyfikowali pierwszy w swojej klasie inhibitor enzymu aktywującego ubikwitynację o nazwie ... Czytaj więcej

Wydanie nr 111

25.02.2018
IGM

Czy bakterie jelitowe mogą przeszkadzać w immunoterapii nowotworów?

Autor: Tomasz Woźniak
W styczniu 2018 opublikowano trzy publikacje, w których opisano wpływ flory jelitowej na efektywność immunoterapii czerniaka. W badaniach wykorzystano terapię skierowaną przeciw białku programowalnej śmierci komórki typu 1 (PD-1). Badania ... Czytaj więcej
IGM

Lokalna immunoterapia nowotworów

Autor: Tomasz Woźniak
Naukowcy stworzyli nowy rodzaj immunoterapi nowotworów. Polega on na podaniu specjalnej szczepionki bezpośrednio do guza nowotworowego. Wywołuje to najpierw lokalną odpowiedź immunologiczną, a następnie aktywowane limfocyty typu T atakują inne ... Czytaj więcej

Wydanie nr 110

24.01.2018
IGM

Kryptowaluty a medycyna

Autor: Tomasz Woźniak
Technologia blokchain z której korzystają kryptowaluty posiada szereg zalet, które mogą być wykorzystane w medycynie. Technologia blokchain bazuje na ciągach znaków, które nie mogą ulec zmianie oraz ich weryfikacji przez ... Czytaj więcej
IGM

Soczewki dla cukrzyków

Autor: Tomasz Woźniak
Naukowcy z Korei stworzyli nowe soczewki kontaktowe, pozwalające na badanie poziomu cukru w łzach. Jeśli poziom cukru zbytnio się podniesie, w soczewce zapali się dioda ostrzegająca użytkownika. Elektroniczne elementy soczewki ... Czytaj więcej

Wydanie nr 109

22.12.2017
IGM

Struktura krystaliczna receptora dopaminergicznego D4

Autor: Małgorzata Szeląg
Istnieje wiele związków chemicznych, które oddziałują z receptorami dopaminergicznymi. Niestety, mechanizmy molekularne, odpowiedzialne za selektywne wiązanie dopaminy do receptora oraz mediujące jego aktywność są słabo poznane. Ostatnio Wang i współautorzy ... Czytaj więcej
IGM

Walka z grypą typu B

Autor: Małgorzata Szeląg
Zastosowanie szeroko neutralizujących przeciwciał przeciwko powierzchniowej glikoproteinie wirusa grypy – hemaglutyninie (HA) stanowi obiecujące podejście terapeutyczne. U myszy, Shen i wsp. wdrożyli kilka schematów immunizacji, aby wytworzyć przeciwciała reagujące krzyżowo ... Czytaj więcej
IGM

Nowe podejście w identyfikacji szczepów wirusa grypy

Autor: Tomasz Woźniak
W celu identyfikacji szczepu wirusa grypy na chwilę obecną stosuje się sekwencyjnie metody oparte o metody serologiczne lub PCR stosowane sekwencyjnie. W nowym podejściu bazującym na próbkach znakowanych przez fluorescencyjny ... Czytaj więcej

Wydanie nr 108

21.11.2017
IGM

Trodusquemina - super lek na chorobę wieńcową?

Autor: Tomasz Woźniak
Możliwe, że udało się stworzyć skuteczny lek na jedną z chorób cywilizacyjnych. Trodusquemina - bo o tą substancję chodzi inhibuje aktywność białka forsfatazy tyrozyny 1B (PTP1B). Białko to jest głównym ... Czytaj więcej
IGM

Testy kliniczne fazy I szczepionki na wirusa Ebola zakończone.

Autor: Tomasz Woźniak
Przetestowano immunogeniczność i bezpieczeństwo szczepionki na wirusa Ebola z Zaire. Szczepionka o numerze rVSVΔG-ZEBOV-GP okazała się zarówno bezpieczna jak i skuteczna we wzbudzaniu odpowiedzi immunologicznej. Badania przeprowadzono na grupie 115 ... Czytaj więcej

Wydanie nr 107

21.10.2017
IGM

Nowy lek na śpiączkę afrykańską

Autor: Tomasz Woźniak
Śpiączka afrykańska to śmiertelna choroba wywoływana przez różne gatunki świdrowca Trypanosoma. Przez lata jedyna dostępna terapia bazowała na leku opartym na związku arsenu, którego stosowanie kończyło się śmiercią u 5% ... Czytaj więcej
IGM

Candida albicans - jak oporność to na całego

Autor: Tomasz Woźniak
Naukowcy odkryli, że nabycie oporności na leki przez grzyby Candida albicans powoduje jednoczesną oporność na naturalne mechanizmy obronne człowieka. Najczęstsza terapia przeciw C. albicans obejmuje podanie flukonazolu. Lek ten hamuje ... Czytaj więcej
IGM

Choroby neurologiczne – wyleczyć zespół Retta

Autor: Małgorzata Szeląg
Zespół Retta (RTT) to neurologiczne zaburzenie rozwojowe o podłożu genetycznym. Spowodowane jest mutacjami o charakterze utraty funkcji w genie na chromosomie X. Gen ten koduje białko wiążące metylo-CpG 2 (MECP2). ... Czytaj więcej
IGM

Terapeutyki oparte na RNA o zwiększonej skuteczności

Autor: Małgorzata Szeląg
Istniejące antysensowne oligonukleotydy terapeutyczne (ASO) – takie jak mipomersen – składają się z licznych stereoizomerów, które mogą ograniczyć skuteczność działania leczniczego. Iwamoto i wsp. zaproponowali nową metodę w celu wytworzenia ... Czytaj więcej

Wydanie nr 106

20.09.2017
IGM

Inhibitory SRC-ABL chronią neurony motoryczne

Autor: Małgorzata Szeląg
Aktualnie zatwierdzone terapie stwardnienia zanikowego bocznego (ALS) – postępującej choroby neurodegeneracyjnej, charakteryzującej się utratą neuronów ruchowych – wykazują ograniczoną skuteczność. Przez badanie wpływu panelu istniejących leków na neurony ruchowe (z ... Czytaj więcej
IGM

mRNA kodujące bispecyficzne przeciwciała eliminują nowotwory

Autor: Małgorzata Szeląg
Rozwój terapeutycznych bispecyficznych przeciwciał przeciwko limfocytom T, które rekrutują cytotoksyczne limfocyty T do komórek nowotworowych, został utrudniony przez wyzwania związane z ich produkcją, jak również krótkim okresem półtrwania w surowicy. ... Czytaj więcej
IGM

Jakie geny odpowiadają za naszą inteligencję?

Autor: Tomasz Woźniak
Od dawna wiadomo było, że inteligencja jest w znacznym stopniu odziedziczalna (odziedziczalność na poziomie 0.54) i jest przenoszona wielogenowo. Stosunkowo niedawno badania przeprowadzone na blisko osiemdziesięciu tysiącach osób pozwoliły na ... Czytaj więcej