ISSN 1689-7730

Internetowa Gazeta Medyczna
Wszystkie wydania

Wydanie nr 107

21.10.2017
IGM

Nowy lek na śpiączkę afrykańską

Autor: Tomasz Woźniak
Śpiączka afrykańska to śmiertelna choroba wywoływana przez różne gatunki świdrowca Trypanosoma. Przez lata jedyna dostępna terapia bazowała na leku opartym na związku arsenu, którego stosowanie kończyło się śmiercią u 5% ... Czytaj więcej
IGM

Candida albicans - jak oporność to na całego

Autor: Tomasz Woźniak
Naukowcy odkryli, że nabycie oporności na leki przez grzyby Candida albicans powoduje jednoczesną oporność na naturalne mechanizmy obronne człowieka. Najczęstsza terapia przeciw C. albicans obejmuje podanie flukonazolu. Lek ten hamuje ... Czytaj więcej
IGM

Choroby neurologiczne – wyleczyć zespół Retta

Autor: Małgorzata Szeląg
Zespół Retta (RTT) to neurologiczne zaburzenie rozwojowe o podłożu genetycznym. Spowodowane jest mutacjami o charakterze utraty funkcji w genie na chromosomie X. Gen ten koduje białko wiążące metylo-CpG 2 (MECP2). ... Czytaj więcej
IGM

Terapeutyki oparte na RNA o zwiększonej skuteczności

Autor: Małgorzata Szeląg
Istniejące antysensowne oligonukleotydy terapeutyczne (ASO) – takie jak mipomersen – składają się z licznych stereoizomerów, które mogą ograniczyć skuteczność działania leczniczego. Iwamoto i wsp. zaproponowali nową metodę w celu wytworzenia ... Czytaj więcej

Wydanie nr 106

20.09.2017
IGM

Inhibitory SRC-ABL chronią neurony motoryczne

Autor: Małgorzata Szeląg
Aktualnie zatwierdzone terapie stwardnienia zanikowego bocznego (ALS) – postępującej choroby neurodegeneracyjnej, charakteryzującej się utratą neuronów ruchowych – wykazują ograniczoną skuteczność. Przez badanie wpływu panelu istniejących leków na neurony ruchowe (z ... Czytaj więcej
IGM

mRNA kodujące bispecyficzne przeciwciała eliminują nowotwory

Autor: Małgorzata Szeląg
Rozwój terapeutycznych bispecyficznych przeciwciał przeciwko limfocytom T, które rekrutują cytotoksyczne limfocyty T do komórek nowotworowych, został utrudniony przez wyzwania związane z ich produkcją, jak również krótkim okresem półtrwania w surowicy. ... Czytaj więcej
IGM

Jakie geny odpowiadają za naszą inteligencję?

Autor: Tomasz Woźniak
Od dawna wiadomo było, że inteligencja jest w znacznym stopniu odziedziczalna (odziedziczalność na poziomie 0.54) i jest przenoszona wielogenowo. Stosunkowo niedawno badania przeprowadzone na blisko osiemdziesięciu tysiącach osób pozwoliły na ... Czytaj więcej

Wydanie nr 105

18.08.2017
IGM

Blokada receptora CRHR2 zapobiega niewydolności serca

Autor: Małgorzata Szeląg
Pomimo poprawy w leczeniu chorób układu sercowo-naczyniowego, prognoza uniknięcia niewydolności serca pozostaje słaba. W celu identyfikacji potencjalnych nowych celów terapeutycznych Tsuda i wsp. zastosowali mysi model wykorzystujący ucisk i zwężenie ... Czytaj więcej
IGM

Wyciąg z brokułu obniża poziom glukozy

Autor: Małgorzata Szeląg
Uregulowanie podwyższonej produkcji glukozy w wątrobie u chorych na cukrzycę typu 2 (T2D) stanowi atrakcyjne podejście terapeutyczne. Axelsson i wsp. jako pierwsi podjęli ten temat wykonując analizę ekspresji genów wątroby ... Czytaj więcej

Wydanie nr 104

22.07.2017
IGM

Czy leki brane przez przechodniów wpływają na bezpieczeństwo drogowe?

Autor: Tomasz Woźniak
Na to pytanie postanowił odpowiedzieć jeden z francuskich zespołów badawczych. Podobny problem dotyczący wpływu leków zażywanych przez kierowców na bezpieczeństwo drogowe został postawiony już dawno temu, co pozwoliło na umieszczanie ... Czytaj więcej
IGM

FDA zatwierdza dupilumab w leczeniu egzemy

Autor: Małgorzata Szeląg
FDA zatwierdziła preparat Regeneron i pierwszy w swojej klasie dupilumab od Sanofi w leczeniu umiarkowanego do ciężkiego stanu zapalnego skóry (egzemy). Odpowiedź limfocytów T-pomocniczych typu 2 pojawia się jako ujednolicająca ... Czytaj więcej

Wydanie nr 103

16.06.2017
IGM

FDA zatwierdza pierwszy deuterowany lek

Autor: Małgorzata Szeląg
FDA pozytywnie zaopiniowała substancję aktywną o nazwie deutetrabenazyna, wyprodukowaną przez koncern Teva Pharmaceuticals. Zastosowanie deutetrabenazyny w leczeniu pląsawicy związanej z chorobą Huntingtona jest pierwszą na świecie zatwierdzoną metodą leczenia z ... Czytaj więcej
IGM

FDA zatwierdza pierwszy lek na pierwotne postępujące stwardnienie rozsiane (PPMS)

Autor: Małgorzata Szeląg
FDA zatwierdziła okrelizumab firmy Roche w leczeniu pierwotnego postępującego stwardnienia rozsianego (PPMS) oraz nawrotów MS (ang. multiple sclerosis). Opracowanie tego leku wieńczy 40-letnią historię rozwoju przeciwciała monoklonalnego anty-CD20 (mAb). Jest ... Czytaj więcej

Wydanie nr 102

17.05.2017
IGM

Sztuczna macica

Autor: Tomasz Woźniak
Projekt prowadzony przez Alana Flake pozwolił na stworzenie sztucznej macicy, nazwanej Biobag, która pozwala na przeżycie płodu w warunkach zbliżonych do naturalnych. Sztuczna macica to w zasadzie worek wypełniony wodami ... Czytaj więcej
IGM

Nowy antybiotyk z grzybów Penicillium

Autor: Tomasz Woźniak
Mogło by się wydawać, że o antybiotykach uzyskiwanych z grzybów rodzaju Penicillium wiemy już wszystko, w końcu pierwszy antybiotyk - penicylinę udało się uzyskać właśnie z nich. Okazuje się jednak, ... Czytaj więcej

Wydanie nr 101

18.04.2017
IGM

FDA zatwierdza inhibitor CDK4/6 – nowy lek od firmy Novartis

Autor: Małgorzata Szeląg
FDA (ang. US Food and Drug Administration) zatwierdziła Ribociclib firmy Novartis jako lek pierwszego rzutu w terapii HR+/HER2– zaawansowanego raka piersi. Ribociclib może być stosowany w połączeniu z inhibitorem aromatazy. ... Czytaj więcej
IGM

Wirusy z krwi człowieka

Autor: Tomasz Woźniak
Badania dotyczące obecności różnych wirusów w krwii są niezwykle istotne w odniesieniu do transfuzji. Ze względu na coraz lepszą możliwość wykrywania wirusów lub sekwencji wirusowych, można wykryć znacznie więcej wirusów ... Czytaj więcej

Wydanie nr 100

14.03.2017
IGM

Inhibitory JNK wspomagają odporność przeciwgrzybiczą

Autor: Małgorzata Szeląg
Inwazyjne zakażenia grzybicze, w szczególności spowodowane przez Candida albicans, zabijają rocznie około 1,5 miliona osób na całym świecie. Obecne leki są stosunkowo toksyczne, a ich oporność na infekcje grzybicze jest ... Czytaj więcej
IGM

Nowe spojrzenie na astmę.

Autor: Tomasz Woźniak
Naukowcy badający ciężke przypadki astmy odkryli, że istotną rolę w procesie choroby pełnią komórki NK (ang. Natural Killer). Komórki NK u chorych mniej skutecznie niszczą komórki celu pomimo wydzielania większej ... Czytaj więcej
IGM

Sztuczny, poprawiony genom drożdży.

Autor: Tomasz Woźniak
Obecnie trwają intensywne prace nad stworzeniem syntetycznego genomu drożdżowego w ramach projektu Sc2.0. W marcu ukazało się kilka publikacji, które opisują sukcesy w uzyskiwaniu kolejnych chromosomów. Syntezowane chromosomy nie są ... Czytaj więcej

Wydanie nr 99

14.02.2017
IGM

Lek na zatrucie tlenkiem węgla

Autor: Tomasz Woźniak
Często słyszy się o zatruciu dwutlenkiem węgla (CO). Ten bezwonny gaz po dostaniu się do organizmu powoduje uszkodzenia tkanek, uszkodzenia mitochondriów, nekrozę i apoptozę komórek oraz zaburzenia działania układu odpornościowego. ... Czytaj więcej
IGM

Czym Ty i Twój kot możecie zarazić się w Grecji?

Naukowcy zbadali cztery populacje kotów na terenie Grecji, aby oszacować występowanie pasożytów i chorób przenoszonych przez różne organizmy, które mogą stanowić zagrożenie zarówno dla ludzi jak i dla zwierząt. Okazuje ... Czytaj więcej

Wydanie nr 98

14.01.2017
IGM

Neuroblastoma - nowe nadzieje podczas nawrotów choroby dzięki sekwencjonowaniu tuż przed leczeniem

Autor: Tomasz Woźniak
Nerwiak zarodkowy (ang. neuroblastoma) to trudny do wyleczenia nowotwór tkanki nerwowej, który dotyka głównie dzieci w wieku do pięciu lat. Najnowsze badania pokazują, że podczas nawrotu choroby komórki nowotworowe często ... Czytaj więcej
IGM

Sekwencjonowanie a leczenie nowotworów

Autor: Tomasz Woźniak
Wieloletnie starania w katalogowaniu mutacji odpowiadających za powstawanie nowotworów pokazały, że pod względem genetycznym nowotwory charakteryzują się bardzo dużą zmiennością. Prócz chemioterapii o szerokim spektrum działania istnieją również terapie celowane ... Czytaj więcej