ISSN 1689-7730

Internetowa Gazeta Medyczna
Wszystkie wydania

Wydanie nr 104

22.07.2017
IGM

Czy leki brane przez przechodniów wpływają na bezpieczeństwo drogowe?

Autor: Tomasz Woźniak
Na to pytanie postanowił odpowiedzieć jeden z francuskich zespołów badawczych. Podobny problem dotyczący wpływu leków zażywanych przez kierowców na bezpieczeństwo drogowe został postawiony już dawno temu, co pozwoliło na umieszczanie ... Czytaj więcej
IGM

FDA zatwierdza dupilumab w leczeniu egzemy

Autor: Małgorzata Szeląg
FDA zatwierdziła preparat Regeneron i pierwszy w swojej klasie dupilumab od Sanofi w leczeniu umiarkowanego do ciężkiego stanu zapalnego skóry (egzemy). Odpowiedź limfocytów T-pomocniczych typu 2 pojawia się jako ujednolicająca ... Czytaj więcej

Wydanie nr 103

16.06.2017
IGM

FDA zatwierdza pierwszy deuterowany lek

Autor: Małgorzata Szeląg
FDA pozytywnie zaopiniowała substancję aktywną o nazwie deutetrabenazyna, wyprodukowaną przez koncern Teva Pharmaceuticals. Zastosowanie deutetrabenazyny w leczeniu pląsawicy związanej z chorobą Huntingtona jest pierwszą na świecie zatwierdzoną metodą leczenia z ... Czytaj więcej
IGM

FDA zatwierdza pierwszy lek na pierwotne postępujące stwardnienie rozsiane (PPMS)

Autor: Małgorzata Szeląg
FDA zatwierdziła okrelizumab firmy Roche w leczeniu pierwotnego postępującego stwardnienia rozsianego (PPMS) oraz nawrotów MS (ang. multiple sclerosis). Opracowanie tego leku wieńczy 40-letnią historię rozwoju przeciwciała monoklonalnego anty-CD20 (mAb). Jest ... Czytaj więcej

Wydanie nr 102

17.05.2017
IGM

Sztuczna macica

Autor: Tomasz Woźniak
Projekt prowadzony przez Alana Flake pozwolił na stworzenie sztucznej macicy, nazwanej Biobag, która pozwala na przeżycie płodu w warunkach zbliżonych do naturalnych. Sztuczna macica to w zasadzie worek wypełniony wodami ... Czytaj więcej
IGM

Nowy antybiotyk z grzybów Penicillium

Autor: Tomasz Woźniak
Mogło by się wydawać, że o antybiotykach uzyskiwanych z grzybów rodzaju Penicillium wiemy już wszystko, w końcu pierwszy antybiotyk - penicylinę udało się uzyskać właśnie z nich. Okazuje się jednak, ... Czytaj więcej

Wydanie nr 101

18.04.2017
IGM

FDA zatwierdza inhibitor CDK4/6 – nowy lek od firmy Novartis

Autor: Małgorzata Szeląg
FDA (ang. US Food and Drug Administration) zatwierdziła Ribociclib firmy Novartis jako lek pierwszego rzutu w terapii HR+/HER2– zaawansowanego raka piersi. Ribociclib może być stosowany w połączeniu z inhibitorem aromatazy. ... Czytaj więcej
IGM

Wirusy z krwi człowieka

Autor: Tomasz Woźniak
Badania dotyczące obecności różnych wirusów w krwii są niezwykle istotne w odniesieniu do transfuzji. Ze względu na coraz lepszą możliwość wykrywania wirusów lub sekwencji wirusowych, można wykryć znacznie więcej wirusów ... Czytaj więcej

Wydanie nr 100

14.03.2017
IGM

Inhibitory JNK wspomagają odporność przeciwgrzybiczą

Autor: Małgorzata Szeląg
Inwazyjne zakażenia grzybicze, w szczególności spowodowane przez Candida albicans, zabijają rocznie około 1,5 miliona osób na całym świecie. Obecne leki są stosunkowo toksyczne, a ich oporność na infekcje grzybicze jest ... Czytaj więcej
IGM

Nowe spojrzenie na astmę.

Autor: Tomasz Woźniak
Naukowcy badający ciężke przypadki astmy odkryli, że istotną rolę w procesie choroby pełnią komórki NK (ang. Natural Killer). Komórki NK u chorych mniej skutecznie niszczą komórki celu pomimo wydzielania większej ... Czytaj więcej
IGM

Sztuczny, poprawiony genom drożdży.

Autor: Tomasz Woźniak
Obecnie trwają intensywne prace nad stworzeniem syntetycznego genomu drożdżowego w ramach projektu Sc2.0. W marcu ukazało się kilka publikacji, które opisują sukcesy w uzyskiwaniu kolejnych chromosomów. Syntezowane chromosomy nie są ... Czytaj więcej

Wydanie nr 99

14.02.2017
IGM

Lek na zatrucie tlenkiem węgla

Autor: Tomasz Woźniak
Często słyszy się o zatruciu dwutlenkiem węgla (CO). Ten bezwonny gaz po dostaniu się do organizmu powoduje uszkodzenia tkanek, uszkodzenia mitochondriów, nekrozę i apoptozę komórek oraz zaburzenia działania układu odpornościowego. ... Czytaj więcej
IGM

Czym Ty i Twój kot możecie zarazić się w Grecji?

Naukowcy zbadali cztery populacje kotów na terenie Grecji, aby oszacować występowanie pasożytów i chorób przenoszonych przez różne organizmy, które mogą stanowić zagrożenie zarówno dla ludzi jak i dla zwierząt. Okazuje ... Czytaj więcej

Wydanie nr 98

14.01.2017
IGM

Neuroblastoma - nowe nadzieje podczas nawrotów choroby dzięki sekwencjonowaniu tuż przed leczeniem

Autor: Tomasz Woźniak
Nerwiak zarodkowy (ang. neuroblastoma) to trudny do wyleczenia nowotwór tkanki nerwowej, który dotyka głównie dzieci w wieku do pięciu lat. Najnowsze badania pokazują, że podczas nawrotu choroby komórki nowotworowe często ... Czytaj więcej
IGM

Sekwencjonowanie a leczenie nowotworów

Autor: Tomasz Woźniak
Wieloletnie starania w katalogowaniu mutacji odpowiadających za powstawanie nowotworów pokazały, że pod względem genetycznym nowotwory charakteryzują się bardzo dużą zmiennością. Prócz chemioterapii o szerokim spektrum działania istnieją również terapie celowane ... Czytaj więcej

Wydanie nr 97

14.12.2016
IGM

FDA zatwierdza nowe przeciwciała - antytoksyny

Autor: Małgorzata Szeląg
FDA zatwierdziła wyprodukowany przez Merck&Co bezlotoxumab, który zmniejsza nawroty zakażenia Clostridium difficile. Jest to pierwsze tego typu podejście w leczeniu infekcji bakteryjnych, zaaprobowane przez FDA. W przeciwieństwie do klasycznych antybiotyków, ... Czytaj więcej
IGM

Nowy cel terapeutyczny w walce z grzybami patogennymi.

Autor: Tomasz Woźniak
Na chwilę obecną leki przeciwgrzybicze ograniczają się do czterech różnych grup: polienów, azoli, echinocandyn i flucytosiny. Wpływają one na działanie błony komórkowej, biosyntezę ściany komórkowej, syntezę DNA i metabolizm ergosterolu. ... Czytaj więcej

Wydanie nr 96

10.11.2016
IGM

Wykrywanie chorób odkleszczowych za pomocą metod biologii molekularnej.

Autor: Tomasz Woźniak
Obecnie dysponujemy ograniczoną informacją o zasięgu i występowaniu chorób odkleszczowych innych niż borelioza i kleszczowe zapalenie mózgu. Jednocześnie w 2009 roku odnotowano 1.1 miliona ugryzień przez kleszcza w 2009 roku ... Czytaj więcej
IGM

Pierwsza pomoc w przypadku ukąszenia przez węża

Autor: Tomasz Woźniak
Naukowcy przeanalizowali dostępne dane dotyczące pierwszej pomocy udzielanej w przypadku ukąszenia przez węża. Badania wykazały, że jedynie technika wykorzystująca jednoczesny ucisk i unieruchomienie kończyny (ang. pressure immobilization technique) jest rzeczywiście ... Czytaj więcej
IGM

Rok, w którym się urodziłeś określa, na jakie szczepy grypy jesteś podatny

Autor: Małgorzata Szeląg
To brzmi jak astrologia, ale w jednym z najbardziej prestiżowych czasopism naukowych na świecie opublikowano, że data urodzenia określa na które rodzaje grypy jesteśmy najbardziej narażeni. Odkrycie to rozwiązuje wieloletnią ... Czytaj więcej

Wydanie nr 95

10.10.2016
IGM

Nowe terapeutyczne oligonukleotydy.

Autor: Tomasz Woźniak
Podwyższony poziom lipoprotein stanowi istotny czynnik ryzyka w chorobach układu krążenia takich jak choroba niedokrwienna, udar czy zawał mięśnia sercowego. IONIS-APO - jest nowym oligonukleotydem celującym w apolipoproteinę, który z ... Czytaj więcej
IGM

Organoidy - sztuczna trójwymiarowa tkanka

Autor: Tomasz Woźniak
W przeciągu kilku ostatnich lat naukowcy stworzyli i rozwinęli nową technikę, którą można wykorzystać do badania nowych leków oraz lepszego zrozumienia działania organów. Są to organoidy, czyli tkanka stworzona z ... Czytaj więcej