ISSN 1689-7730

Internetowa Gazeta Medyczna
Wydanie nr 105

Hands
18.08.2017
IGM

Blokada receptora CRHR2 zapobiega niewydolności serca

Autor: Małgorzata Szeląg
Pomimo poprawy w leczeniu chorób układu sercowo-naczyniowego, prognoza uniknięcia niewydolności serca pozostaje słaba. W celu identyfikacji potencjalnych nowych celów terapeutycznych Tsuda i wsp. zastosowali mysi model wykorzystujący ucisk i zwężenie ... Czytaj więcej
IGM

Wyciąg z brokułu obniża poziom glukozy

Autor: Małgorzata Szeląg
Uregulowanie podwyższonej produkcji glukozy w wątrobie u chorych na cukrzycę typu 2 (T2D) stanowi atrakcyjne podejście terapeutyczne. Axelsson i wsp. jako pierwsi podjęli ten temat wykonując analizę ekspresji genów wątroby ... Czytaj więcej