ISSN 1689-7730

Internetowa Gazeta Medyczna
Wydanie nr 107

Hands
21.10.2017
IGM

Nowy lek na śpiączkę afrykańską

Autor: Tomasz Woźniak
Śpiączka afrykańska to śmiertelna choroba wywoływana przez różne gatunki świdrowca Trypanosoma. Przez lata jedyna dostępna terapia bazowała na leku opartym na związku arsenu, którego stosowanie kończyło się śmiercią u 5% ... Czytaj więcej
IGM

Candida albicans - jak oporność to na całego

Autor: Tomasz Woźniak
Naukowcy odkryli, że nabycie oporności na leki przez grzyby Candida albicans powoduje jednoczesną oporność na naturalne mechanizmy obronne człowieka. Najczęstsza terapia przeciw C. albicans obejmuje podanie flukonazolu. Lek ten hamuje ... Czytaj więcej
IGM

Choroby neurologiczne – wyleczyć zespół Retta

Autor: Małgorzata Szeląg
Zespół Retta (RTT) to neurologiczne zaburzenie rozwojowe o podłożu genetycznym. Spowodowane jest mutacjami o charakterze utraty funkcji w genie na chromosomie X. Gen ten koduje białko wiążące metylo-CpG 2 (MECP2). ... Czytaj więcej
IGM

Terapeutyki oparte na RNA o zwiększonej skuteczności

Autor: Małgorzata Szeląg
Istniejące antysensowne oligonukleotydy terapeutyczne (ASO) – takie jak mipomersen – składają się z licznych stereoizomerów, które mogą ograniczyć skuteczność działania leczniczego. Iwamoto i wsp. zaproponowali nową metodę w celu wytworzenia ... Czytaj więcej